Bookmark and Share

Alle nieuwsberichten

Natuur onder de loep

18-09-2013 - Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Voorafgaand aan de aanleg van Maasvlakte 2, is uitgebreid onderzoek gedaan naar de te verwachten effecten op het milieu. Tijdens de themadag 'Natuur onder de loep' op zaterdag 28 september komen bezoekers van FutureLand alles te weten over de voorspellingen en daadwerkelijke effecten. Ook de natuurcompensatie van zee- en duingebied komt aan bod.

Voorafgaand aan de aanleg van Maasvlakte 2, is uitgebreid onderzoek gedaan naar de te verwachten effecten op het milieu. Niet alleen veroorzaakt door de bouw van deze moderne haven, maar ook bij het toekomstige gebruik ervan. Van luchtkwaliteit tot onderwatergeluid, van slibverspreiding door zandwinning tot de effecten op het leven op de zeebodem: alle milieuaspecten werden onder de loep genomen. Tijdens de themadag 'Natuur onder de loep' op zaterdag 28 september komen bezoekers van FutureLand alles te weten over de voorspellingen en daadwerkelijke effecten. Ook de natuurcompensatie van zee- en duingebied komt aan bod.

Dag en nacht gemonitord
Het onderzoek voorafgaand aan de aanleg van Maasvlakte 2 leidde tot de meest omvattende milieueffectrapportage tot nu toe verschenen in Nederland; maar liefst 6.300 pagina's. Bij de start van de aanleg van Maasvlakte 2, vijf jaar geleden, startte vervolgens direct het meten van effecten op het milieu en de natuur. Komen de uitkomsten van deze monitoring overeen met de voorspellingen vooraf? Met grote belangstelling wordt gekeken of de getroffen maatregelen voldoende zijn om de mogelijke schade aan de natuur te compenseren.

Praktische informatie themadag 'Natuur onder de loep'
Marien biologe dr. Floor Heinis is namens het Havenbedrijf Rotterdam betrokken bij de milieueffectrapportages en monitoring. Tijdens de themadag ‘Natuur onder de loep' gaat zij uitgebreid in op het omvangrijke monitoringsprogramma dat wordt uitgevoerd in het kader van Maasvlakte 2. De lezing is gratis bij te wonen in FutureLand op zaterdag 28 september om 13.00 uur en 15.00 uur. Reserveren voor de lezing is niet mogelijk. Op de dag zelf zijn toegangsbewijzen gratis af te halen bij de balie vanaf 11.00 uur. Ondanks het ruime aantal zitplaatsen geldt:
'vol = vol'.

Combineer je bezoek met een rondvaart of -rit
Aansluitend op of voorafgaand aan één van de twee identieke lezingen, kunnen bezoekers de nieuw aangelegde haven van dichtbij bekijken en een rondvaart of -rit maken met de FutureLand Ferry (€ 8,75 p.p.) of FutureLand Express XL (€ 5,75 p.p.). Een combinatieticket voor zowel de rondvaart als busrit kost € 13,- per persoon. Zowel de Ferry als Express vertrekken zaterdag 28 september om 12:00, 14:00 en 15:30 uur. Beide excursies duren ongeveer een uur en een ervaren voorlichter geeft toelichting op wat buiten allemaal te zien is. Reserveren kan via de internetsite.

Over FutureLand
FutureLand is het hele jaar gratis toegankelijk voor jong en oud en toont tot en met 8 oktober de kunsttentoonstelling ‘Portscapes 2'. De tentoonstelling bestaat uit een serie kunstprojecten die in het kader van de aanleg van Maasvlakte 2 zijn uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, in samenwerking met SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. In informatiecentrum FutureLand beleef je de haven van de toekomst. FutureLand staat op de grens van de huidige Maasvlakte en biedt uitzicht op Maasvlakte 2 in ontwikkeling. Het informatiecentrum is gratis toegankelijk en, naast de themadagen, geopend van dinsdag tot en met vrijdag en op zondag. Sinds de opening in mei 2009 ontving FutureLand al ruim een half miljoen bezoekers. Het informatiecentrum is door de ANWB benoemd tot één van de vijf meest innovatieve uitjes van 2013. FutureLand is ook in 2014 geopend. Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.futureland.nl. Adres FutureLand: Europaweg 902, 3199 LC Maasvlakte, Rotterdam Havennummer 8213.

 

Pagina bijgewerkt op: 18-09-2013