Bookmark and Share

Beeldende kunst en gedichten rondom Maasvlakte 2 en de haven

Observeren, analyseren en interpreteren

Maasvlakte 2 is een project van baggerschepen, heel veel zand, stenen, staal en beton. Maar ook een project waarin het draait om mensen, natuur en milieu met een historische, culturele dimensie. Een project dat erom vraagt om op de voet gevolgd te worden door kunstenaars. Zij observeren, analyseren en interpreteren de ontwikkelingen aan de nieuwe rand van Nederland. Iedere kunstenaar doet dat op eigen wijze, vanuit een andere invalshoek en kan verbeelden wat de landaanwinning bijvoorbeeld betekent voor wie er werkt of in de buurt woont. Hoe er geleefd of gerecreëerd wordt. Hoe het land boven water komt en wat er met de natuur gebeurt. Hoe het landschap verandert of welke bijna vergeten verhalen over het gebied de ronde doen. Of waargebeurde voorvallen vertalen naar hun eigen beeld. Zo komen mooie, spannende en prikkelende beeld- en woordverhalen tot stand, die Maasvlakte 2 laten zien door de ogen van de kunstenaars.

In 2007 al legde de eerste kunstenaar fotografisch de eerste veranderingen in het gebied in relatie tot de aanleg vast. In 2009 lieten twaalf beeldend kunstenaars zich inspireren door de aanleg en de haven en creëerden diverse werken onder de titel 'Portscapes'. Ook in 2009 verwoordden een tiental dichters hun beeld over het gebied in een gedicht voor de bundel ‘Woorden in de branding'. Alle projecten, verhalen en reflecties samen geven vorm aan de culturele dimensie van de aanleg van Maasvlakte 2 en de haven.

Meer weten? Kijk hieronder voor meer informatie over de kunstprojecten.

De beeldende kunstprojecten over Maasvlakte 2 zijn opgezet door het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (Projectorganisatie Maasvlakte 2) met inhoudelijk advies en financiële steun van de Stichting Kunst Openbare Ruimte (SKOR). Voor het Beeldproject Maasvlakte 2 wordt nauw samengewerkt met het Nederlands Fotomuseum.