Bookmark and Share

Hollands landschap

waar de weg ophoudt
          het niemandsland begint
waar industrie staat
          tot aan de rand van de zee
waar schepen zand opspuiten
          voor niet bestaande kavels
waar in de verte
          een door loodsen bestuurd schip
de haven binnenvaart

de mens zich met de elementen meet
          wolken langzaam samenpakken
boven schoorsteenpijpen
          waar handen en spieren
door machines zijn vervangen
          een ballet van windturbines
de horizon beweegt
          en roestige treinen geduldig wachten
op cargo voor het achterland

daar in het niets
          waar perspectief geen houvast heeft
staat een snackbar in de vlakte
          alleen tegen de wind
die vrij spel heeft
          in deze woestenij

daar mag je je bestelling plaatsen
          hoe hollands
kan een landschap zijn

één patat
één frikadel
en twee kroketten