Bookmark and Share

Sinds medio november zijn de voorbereidingen van start gegaan voor de reconstructie van het kruispunt Europaweg-Coloradoweg. Tot begin december is gewerkt aan twee omleidingsroutes en een aantal bouwwegen. Tijdens deze werkzaamheden was de bereikbaarheid van alle bedrijven in de nabijheid van het kruispunt gegarandeerd.

Sinds zondag 2 december zijn twee omleidingsroutes in gebruik genomen. De omleidingsroutes blijven van kracht tot het najaar van 2014.


Coloradoviaduct gaat de lucht in
De uitvoering van de reconstructie vraagt vanwege het intensieve ruimtegebruik, zowel boven- als ondergronds, om een zorgvuldige aanpak. Kenmerkend is dat de kruising als het ware 'opgetild' wordt.

Daardoor ontstaat er ruimte voor ongelijkvloerse kruisingen met wegen, leidingstroken en spoorlijnen. Spoorwegovergangen zijn daarmee verleden tijd en de afwikkeling van wegverkeer vindt efficiënt plaats. Het project anticipeert verder op de ontwikkeling van het gebied, zoals de ingebruikname van het spooremplacement Maasvlakte West. De oplevering van het viaduct is gepland voor najaar 2014.