Bookmark and Share

Nieuwe weg op Maasvlakte 2 ontsluit bedrijven in de Noordwesthoek van de Maasvlakte sinds het doorsteken van de Yangtzehaven. Ook havennummers en adressen zijn gewijzigd als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2.

Sinds de uitbreiding van de Maasvlakte is een aantal routes richting bedrijven gewijzigd hebben diverse bedrijven nieuwe havennummers toegewezen gekregen. Sinds 20 oktober 2012 eindigt de Europaweg ter hoogte van de Antarcticaweg. Tegelijkertijd wordt de Maasvlakteweg opengesteld voor het verkeer. Deze weg vormt de hoofdroute over Maasvlakte 2 en leidt bovendien naar de bedrijven op de Noordwesthoek van de bestaande Maasvlakte. Zodoende kan de Yangtzehaven ten noorden van de Antarcticaweg worden doorgestoken om Maasvlakte 2 nautisch bereikbaar te maken.

Maasvlakte Olie Terminal, Gate terminal en Euromax Terminal Rotterdam zijn vanaf
20 oktober bereikbaar via de N15 en de Maasvlakteweg. De route via de Europaweg is dan niet langer in gebruik. Op de N15 volgt men de afslag Havens 8210-9900 / Distripark Maasvlakte / Maasvlaktestrand. Via de Maasvlakteweg voert deze route onder het Prinses Máximaviaduct door naar Maasvlakte 2. Langs de zeewering leidt deze weg het verkeer vervolgens noordwaarts tot de Noordwesthoek van de bestaande Maasvlakte.

Verkeer met bestemming de Slufter neemt op de N15 de afslag Havens 8210-9900 / Distripark Maasvlakte / Maasvlaktestrand. Vervolgens neemt men afslag Havens 8210-8800 / Distripark Maasvlakte / Slufter. Via de Maasvlakteweg rijdt men over het Prinses Máximaviaduct, waar de afslag Havens 8700-8800 / Slufter gevolgd wordt.

Lyondell-Bayer, Rhenus, Neste, het Distripark en FutureLand zijn eveneens bereikbaar via de Maasvlakteweg en het Prinses Máximaviaduct. Op de N15 houdt men de afslag 8210-9900 / Distripark Maasvlakte / Maasvlaktestrand aan. Op het viaduct leidt de afslag Havens 8210-8700 / Distripark Maasvlakte via de Dardanellenstraat richting de betreffende bedrijven.

De route naar de bedrijven EMO, ECT, APMT-R, Kramer en E.ON verandert niet. Verkeer volgt de N15 die overgaat in de Europaweg.

Wegen en viaducten op Maasvlakte 2 krijgen naam

Wegen in het westelijk havengebied zijn veelal vernoemd naar internationale vaarwegen. Voorbeelden hiervan zijn de Elbe-, Moezel-, Missouri- Yukon- en Coloradoweg. Op de Maasvlakte is eenzelfde soort benaming toegepast op basis van continenten. Zo is er een Europa-, Antarctica-, Australië- en Aziëweg. Verder bestaat er binnen het Rotterdamse havengebied een lange traditie om hoofdwegen te vernoemen naar het gebied zelf. Daardoor kennen we nu de Waalhaven-, Eemhaven-, Vondelingen- en Botlekweg. Voor de wegen op in het allernieuwste havengebied zijn in navolging van deze traditie relevante namen voorgesteld. De Straatnamencommissie heeft ingestemd met de benoeming van de volgende straatnamen:

Ook viaducten voorzien van naam
In Nederland krijgen viaducten en verkeersknooppunten veelal een naam waarmee de herkenbaarheid voor weggebruikers wordt vergroot. Bij calamiteiten biedt de naam bovendien duidelijkheid aan hulpverleners.

Rijkswaterstaat hanteert voor de naamgeving van viaducten aangrenzende wegennamen en gebieden. In het Rotterdamse havengebied is dit niet anders, zoals bijvoorbeeld is te zien aan het Reewegviaduct, het Hartelkruis en het Stenenbaakplein. De Straatnamencommissie heeft ingestemd met de naamgeving van de viaducten op Maasvlakte en Maasvlakte 2 zoals hieronder weergegeven.

Nieuwe adressen, nieuwe havennummers

Door de nieuwe ontsluiting via de Maasvlakteweg wijzingen de adressen, havennummers en de aanrijdroutes van Maasvlakte Olie Terminal, Gate terminal en Euromax in de Noordwesthoek van de bestaande Maasvlakte. De wijzigingen zijn met ingang van 20 oktober 2012 van kracht.

Op Maasvlakte 2 wordt het bestaande systeem voor oeverfrontnummering en havenbewegwijzering doorgezet. Om de havenbewegwijzering, zowel via de weg als via het water, logisch én in numerieke volgorde te laten verlopen is een aantal oeverfront- en havennummers aangepast. Vanaf 20 oktober 2012 gelden ook voor bedrijven op het Distripark en de Slufter nieuwe havennummers.