Bookmark and Share

Op woensdag 11 juli 2012 is bij doodtij de zeewering van Maasvlakte 2 definitief gesloten. Hare Majesteit de Koningin gaf hiertoe het startsein. Vanaf dat moment is de Nederlandse kustlijn definitief veranderd en het nieuwe land goed beschermd tegen de zee.

De sluiting van de zeewering past als historisch moment in een reeks typisch Nederlandse staaltjes waterbouwkunde zoals de bouw van de Afsluitdijk en de aanleg van de Deltawerken. Bovendien is het een cruciaal onderdeel van een groter plan om Maasvlakte 2 nautisch bereikbaar te maken, zónder daarbij de activiteiten in bestaand havengebied te belemmeren.

PageArticle
3856
4
4