Bookmark and Share

Mijlpaal in een strak gepland proces

Woensdag 11 juli om 14.00 uur wordt Maasvlakte 2 afgesloten van open zee. Bij doodtij ontmoeten harde en zachte zeewering elkaar dan definitief. Geen eenvoudige opgave voor aannemerscombinatie PUMA. Bovendien een cruciaal onderdeel van een groter plan om Maasvlakte 2 nautisch bereikbaar te maken, zónder ook maar een dag 'de winkel te hoeven sluiten'. De sluiting is daarbij een historisch moment dat past in een reeks typisch Nederlandse staaltjes waterbouwkunde, vergelijkbaar met de bouw van de Afsluitdijk en de aanleg van de Deltawerken. Niet voor niets dat de NOS en RTV Rijnmond dit moment live uitzenden. Wie de sluiting van dichter bij mee wil maken, kan de beelden volgen op een groot scherm vanaf een tribune bij FutureLand. Vanuit heel de wereld kan de livestream van de uitzending bekeken worden via maasvlakte2.com!

Bereikbaar zijn en blijven
De sluiting van de zeewering is onderdeel van een strak gepland proces waarbij verschillende werkzaamheden in elkaar grijpen met de precisie van een Zwitsers uurwerk. Om Maasvlakte 2 nautisch bereikbaar te maken moet de Yangtzehaven worden doorgestoken. Voordat deze werkzaamheden van start kunnen moet het noorden van de bestaande Maasvlakte echter bereikbaar zijn via nieuwe infrastructuur langs de buitenste rand van Maasvlakte 2. Nog voor de zeewering gesloten wordt, is reeds infrastructuur aan de noord- en zuidzijde van de opening in de zeewering aangelegd. Na de sluiting kan deze infrastructuur met elkaar verbonden worden. Zodoende is 1 november het noordelijke deel van de bestaande Maasvlakte via deze nieuwe infrastructuur bereikbaar. Het doorsteken van de Yangtzehaven kan vervolgens van start, zodat 2013 de nieuwe vaarweg precies op tijd vrij is voor de aanvoer van de eerste containerkranen. De terminaloperators zijn zo in staat tijdig hun terreinen verder in te richten. Na een testperiode van havens en terminals worden in 2014 de eerste terreinen operationeel.

Tijdelijke dam
Ter voorbereiding van de sluiting van de zeewering is een tijdelijke dam gerealiseerd. Een mooie generale repetitie, maar vooral een belangrijke stap in het vergroten van de slagingskans op 11 juli. Door het water in de Prinses Alexiahaven op te sluiten met een dam wordt de hoeveelheid water dat op het moment van sluiten heen en weer kan stromen door eb en vloed verkleind. Dat verhoogt de beheersbaarheid van de sluiting.

Sleephopperzuigers
Twee sleephopperzuigers aan de zeezijde en een snijkopzuiger vanuit de binnenzijde vullen het laatste stuk van de zeewering op. Het zand dat hiervoor nodig is wordt door zuigbuizen met daaraan een sleepkop opgezogen van de zeebodem in het zandwingebied. Is de beun (het ruim) vol, dan vaart de sleephopperzuiger naar het sluitgat en lost er zijn zand. Dat kan door ‘klappen', waarbij het zand onder water gestort wordt door het openen van de bodemluiken, door het zand door een buis naar de wal te persen of door het direct vanaf het schip op te spuiten, ook wel ‘rainbowen' genoemd. Tot aan de sluiting op 11 juli worden alle drie de methoden gebruikt. Eerst wordt er geklapt; wanneer de vaardiepte onvoldoende wordt, zal de ene sleephopperzuiger rainbowen en de andere persen. De snijkopzuiger perst zand naar het gat vanuit de havenbodem van Maasvlakte 2. Bulldozers, kranen, shovels en zandbuizen brengen al dat zand op de goede plek.

Doodtij
Dichten van de opening gebeurt het efficiëntst bij zo min mogelijk stroming door het sluitgat. Stroomt het hard, dan spoelt veel zand direct weg. Een minimaal verschil tussen eb en vloed is dus de meest ideale situatie. Dat is het geval bij doodtij. Bij Maasvlakte 2 is tijdens doodtij 0,50 meter minder getijdenverschil dan bij springtij, wanneer eb en vloed juist leiden tot het grootste verschil. Doodtij komt twee keer per maand voor. Half juli is het eerste doodtij dat geschikt is.

Spoiler
Een 'spoiler' vermindert de zeestroming verder. Deze zogenaamde zeekegel aan de noordwestkant van het sluitgat leidt de stroming om. Daardoor hoeven de sleephopper- zuigers minder motorvermogen te gebruiken om op hun plek te blijven en blijft meer vermogen over voor het rainbowen en persen van het zand.

Storm
Naast getij spelen weersomstandigheden ook een rol. Storm vermindert de 'werkbaarheid', oftewel de kans dat het werk uitgevoerd kan worden. Daarom wordt het sluitgat in de zomer gedicht. Tegelijkertijd is de sluiting zo laat mogelijk gepland zodat werkschepen deze toegang tot het werkgebied maximaal kunnen benutten. Stormt het toch 11 juli, dan is er twee weken later een nieuwe kans: dan is het weer doodtij.