Bookmark and Share

Per lesbrief is aangegeven bij welke vakken, begrippen en eindeenheden de les aansluit. U kunt de lessen gebruiken als inspiratie, of suggestie voor uw eigen les. De lesbrieven zijn ook geschikt als lesvervangend en lesaanvullend materiaal. Met Maasvlakte 2 als actuele en interessante casestudy worden diverse eindeenheden behandeld.

Lesbrieven in pdf-formaat

Aardrijkskunde
Geschiedenis

 Aardrijkskunde
  Downloads Eindeenheden Begrippen

Bijzondere Schatten - Archeologie

(Opdracht 1, 2, 3, 6, 7, 8)

Opdrachten
Antwoorden
Informatiebladen

AK/K/3, AK/K/7 Landschapsontwikkeling, geologie, Kwartair, Holoceen, Pleistoceen, Klimaatverandering, afzettingen, erosie, rivieren, ijstijden.

naar boven

 Geschiedenis
  Downloads Eindeenheden Begrippen

Bijzondere Schatten - Archeologie

(Opdracht 1 t/m 5)

Opdrachten
Antwoorden
Informatiebladen

GS/K/3 Jagers en verzamelaars, Wereldoorlogen, archeologie.

naar boven

Lessen voor het digitale schoolbord

Een aantal van deze lessen is ook uitgewerkt voor het digitale schoolbord. Bespreek de antwoorden of de gehele les aan de hand van het digitale schoolbord.

Digilessen bovenbouw vmbo