Bookmark and Share

Lesbrieven

Per lesbrief is aangegeven bij welke vakken, begrippen en eindtermen de les aansluit. U kunt de lessen gebruiken als inspiratie, of suggestie voor uw eigen les. De lesbrieven zijn ook geschikt als lesvervangend en lesaanvullend materiaal. Met Maasvlakte 2 als actuele en interessante casestudy worden diverse eindtermen behandeld.

Lesbrieven in pdf-formaat

Aardrijkskunde
Geschiedenis

 Aardrijkskunde
  Downloads Eindtermen Begrippen

Bijzondere Schatten - Archeologie

(Opdracht 1, 2, 3 en 7)

Opdrachten
Antwoorden

C1, C2 Landschapsontwikkeling, geologie, Kwartair, Holoceen, Pleistoceen, Klimaatverandering, afzettingen, erosie, rivieren, ijstijden.

naar boven

 Geschiedenis
  Downloads Eindtermen Begrippen

Bijzondere Schatten - Archeologie

(Opdracht 1 t/m 6)

Opdrachten
Antwoorden

A2, A3, A4, B8 Jagers en verzamelaars, Wereldoorlogen, archeologie.

naar boven

Lessen voor het digitale schoolbord

Een aantal van deze lessen is ook uitgewerkt voor het digitale schoolbord. Bespreek de antwoorden of de gehele les aan de hand van het digitale schoolbord.

Digilessen havo