Bookmark and Share

Wijzigingen in verkeersituaties op N15/Europaweg

In verband met de aansluiting van Maasvlakte 2 op de bestaande infrastructuur en het doorgraven van de Yangtzehaven, wordt een tijdelijke brug aangelegd over de eerste waterverbinding tussen de Yangtzehaven en Maasvlakte 2. Vanaf eind maart/begin april tot oktober 2012 is het havengebied ten noorden van de Yangtzehaven bereikbaar via deze dertig meter lange brug.

Eind oktober 2012 worden de wegen en spoorwegen langs de zeewering van Maasvlakte 2 in gebruik genomen. Vanaf dat moment wordt het noordelijke gebied van de huidige Maasvlakte bereikbaar via deze nieuwe verbindingen. De Europaweg wordt ter hoogte van de Yangtzehaven verwijderd om het havenbekken door te kunnen trekken en zo de definitieve toegang tot de havens van Maasvlakte 2 te realiseren.

Wegwerkzaamheden
In de periode tussen januari en oktober 2012 vinden wegwerkzaamheden plaats op de N15/Europaweg. Geen van deze werkzaamheden leiden tot volledige afsluitingen. Wijzigingen in de verkeerssituatie worden met bebording aangegeven.

19 maart - 28 oktober 2012
In de periode van 19 maart tot 23 maart 2012 wordt de N15 ter hoogte van onderstaande locatie gedurende 2 nachten gedeeltelijk afgesloten. Vanaf eind maart/begin april tot 28 oktober wordt het verkeer via de tijdelijke brug omgeleid. Er geldt op de tijdelijke brug een snelheidslimiet van 50 km/uur.


27 februari - 9 maart 2012
In deze periode wordt een afslag gerealiseerd vanaf de N15 naar het werkterrein van aannemerscombinatie PUMA en vinden diverse wegwerkzaamheden plaats. Er gelden gedurende deze periode op onderstaand traject een inhaalverbod en een snelheidsbeperking.


12 maart - 22 juni 2012
Er vinden wegafsluitingen plaats op een deel van de N15 volgens onderstaand geschetste situatie. Het verkeer wordt door middel van verkeerslichten langs de werkzaamheden geleid. Er gelden gedurende deze periode op het traject een inhaalverbod en een snelheidsbeperking.


Informeren weggebruikers
De flyer Werk aan de weg over deze wegwerkzaamheden wordt in drie talen (NL, DU en UK) op verschillende plaatsen verspreid, zodat weggebruikers op de hoogte zijn.

Voor meer informatie of aanvragen van de flyer kunt u contact opnemen met
PUMA/Han Lambregts: 0181- 40 93 00.