Bookmark and Share

BurenBericht informeert gebruikers Maasvlakte

De inrichting van Maasvlakte 2 verloopt voorspoedig. Om ook de aansluiting op de bestaande achterlandverbindingen soepel te laten verlopen zijn de werkzaamheden voor de aansluiting van infrastructuur in volle gang. Gebruikers van de bestaande Maasvlakte kunnen hier effecten van ondervinden. Bij het plannen en uitvoeren van de werkzaamheden worden maatrgelen getroffen om eventuele hinder tot een minimum te beperken. Met het regelmatig versturen van een BurenBericht informeren wij gebruikers over actuele werkzaamheden, gevolgen en maatregelen.

Laatst verschenen BurenBericht
BurenBericht | augustus 2014