Bookmark and Share

Zeehavenpolitie zorgt voor veiligheid op Maasvlakte 2

Door de aanleg van Maasvlakte 2 groeit de Rotterdamse haven met 20 procent. Naar verwachting stijgen de havenactiviteiten met 24 procent. Om de effecten hiervan op het politiewerk in goede banen te leiden heeft het korps Rotterdam-Rijnmond het strategisch korpsproject 'Veiligheid Maasvlakte 2' ingesteld.

De aanleg van Maasvlakte 2 biedt nieuwe kansen op het gebied van beveiliging en veiligheid. Door deze optimaal te benutten wordt de veiligheid verhoogd. Maasvlakte 2 werkt zo als een vliegwiel voor het nog veiliger maken van de hele Mainport.

Het project 'Veiligheid Maasvlakte 2' heeft drie pijlers:

  • Politiewerk in de haven; het bevorderen van de veiligheid en het bestrijden van rampen.
  • Infrastructuur; het bevorderen van veiligheid op de weg, het water, in de lucht, op het spoor en ondergronds (pijpleidingen, glasvezelnetwerk). De Zeehavenpolitie werkt hierin samen met partners aan concrete beveiligingsprogramma’s en een professionele afhandeling van incidenten.
  • Expertise en ketenbenadering; het bevorderen van de informatiepositie van de politie, hierbij werkt de Zeehavenpolitie samen met overheidsinstanties, particuliere bedrijven en belangenorganisaties zoals Deltalinqs en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Veiligheid tijdens de aanleg

Tijdens de aanlegfase van Maasvlakte 2 is er een belangrijke taak weggelegd voor de Zeehavenpolitie. Niet alleen in het optreden tegen illegale activiteiten maar ook ten aanzien van de veiligheid van bezoekers van het gebied. Bouwlocaties zijn vanwege de veiligheid verboden terrein. De verandering van de kustlijn kan daarnaast tot gevaarlijke stromingen leiden voor zwemmers en surfers. Politie Rotterdam-Rijnmond heeft dan ook een duidelijke taak en rol tijdens de aanleg.

Zeehavenpolitie werkt aan veiligheid in de haven

De Politie Rotterdam-Rijnmond draagt, in nauwe samenwerking met partners, de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de Rotterdamse haven. Met een scala aan pro- en reactieve maatregelen opereert de Zeehavenpolitie actief in de haven. Deze maatregelen varieren van nautisch toezicht tot milieuhandhaving en van criminaliteitsbestrijding tot het afhandelen van incidenten op de vaarwegen en in het havengebied. De Zeehavenpolitie is onderdeel van de Politie Rotterdam-Rijnmond.