Bookmark and Share

Koploper in efficiency en duurzaamheid

De Havenvisie 2030 beschrijft hoe het Rotterdamse haven- en industriecomplex zich de komende 20 jaar kan ontwikkelen. De haven is, als het aan het Havenbedrijf ligt, in 2030 koploper op het gebied van efficiency en duurzaamheid. Maasvlakte 2 is een belangrijk onderdeel van de toekomstvisie. Door het nieuwe land kan de haven onder andere haar positie als super efficiënte draaischijf versterken, zowel voor containers als andere soorten lading. Maar Maasvlakte 2 biedt ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in het Rotterdamse energie- en chemiecluster. De Havenvisie zet uiteen dat door efficiënter gebruik van de ruimte in het bestaande havengebied, door samenwerking met Dordrecht en Moerdijk, en door de ontwikkeling van Maasvlakte 2, in 2030, zoals zich nu laat aanzien, nog geen Maasvlakte 3 nodig zal zijn.

Het concept van de Havenvisie 2030 is door het Havenbedrijf in zomer en herfst van 2011 aangescherpt door discussies met en reacties van burgers, bedrijven, overheden en belangenorganisaties. Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft de Havenvisie 2030 op 19 november 2011 vastgesteld. Havenwethouder Jeannette Baljeu is enthousiast over de Havenvisie: 'De Havenvisie 2030 richt zich op het versterken van de arbeidsmarkt, de bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Deze thema's zijn belangrijk voor de toekomst van de haven en voor de ontwikkeling van Rotterdam als aantrekkelijke stad met een sterke economie.' De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 15 december 2011 unaniem de Havenvisie 2030 vastgesteld. Bezoek Port Compass voor de interactieve Havenvisie 2030.