Bookmark and Share

Geluidsbeleving in de omgeving van de havenuitbreiding

In de nabijheid van het nieuwe bedrijventerrein is ervaring van geluid mogelijk van de volgende drie bronnen:

  • industriële bedrijvigheid
  • vervoer over het spoor
  • wegverkeer (A4, A15 en A20)

Industriegeluid

Industrieën werken steeds stiller en schoner. Voor geluidsoverlast door de industrie is bovendien een maximaal toelaatbare bovengrens vastgesteld. In Rijnmond mogen uiteindelijk in 2025, ná ingebruikname van Maasvlakte 2, niet meer dan 42.000 woningen binnen de 50dB(A)*-grens vallen. Door de grote afstand tot bewoonde gebieden leidt de aanleg van Maasvlakte 2 niet of nauwelijks tot overschrijding van deze waarden.

Spoorweggeluid

Het spoorweggeluid wordt aangepakt met maatregelen aan rails en treinen. Toch neemt tot 2020 het aantal woningen in Rijnmond dat hinder ondervindt van geluidsoverlast door het spoor toe. Dit komt omdat er meer treinen gaan rijden over de Betuweroute. Op sommige plekken is de geluidoverlast al aangepakt, zoals op de Calandspoorbrug. De stalen constructie van de brug werkte als een klankkast en veroorzaakte veel overlast. Inmiddels is voor ongeveer 40 miljoen euro aan de brug verspijkerd. Zo zijn onder andere geluiddempende blokken geplaatst. Ook is gewerkt aan geluidsschermen. Bovendien is een snelheidsbeperking ingesteld voor de treinen.

Tussen 2020 en 2033 wordt ook het spoormaterieel stiller waardoor het aantal woningen in Rijnmond met hinder sterk afneemt tot ruwweg de helft van nu.

Wegverkeer

Het wegverkeer over de A4, A15 en A20 gaat ondanks de groei van het verkeer, minder geluidshinder geven. Dit komt door de aanleg van stiller asfalt, het gebruik van stillere banden en stillere motoren. Door dit soort maatregelen en door geluidsschermen neemt het aantal woningen in Rijnmond dat blootgesteld is aan meer dan 50dB(A)* gestaag af.

* dB(A) is een maat voor de sterkte van het geluidsniveau. Ter vergelijking: een gesprek op normale toon is 60 dB(A), het geluid in een normale woonkamer 40 dB(A).

Woningen met hinder 

 In Rijnmond

Van 2005

2020/2033

2033

Industrie

21.500

42.000

30.000

Spoor

500

1.900

270

Weg

6.500

4.200

1.500

Effect MV2

n.v.t

neutraal

neutraal