Bookmark and Share

Haven is en blijft veilig

Het crisismanagement in de Rotterdamse haven is professioneel georganiseerd. De haven beschikt over moderne verkeersbegeleiding en een hoog niveau van nautische dienstverlening (loodsen, sleepdiensten en roeiers). Bij eventuele calamiteiten kunnen snel moderne, goed uitgeruste vaartuigen met getrainde bemanningen worden ingezet.

Uitgangspunt bij de aanleg van Maasvlakte 2 is dat de veiligheid in en om de haven gelijk blijft aan de huidige situatie. Oók als het scheepvaartverkeer toeneemt.

Maatregelen

Er is uitgebreid onderzocht wat de gevolgen zijn van de toename van scheepvaartverkeer en welke maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen.
Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Het verruimen van de infrastructuur. Zo wordt het Beerkanaal verbreed en is steiger 2 van de Maasvlakte Olie Terminal alvast verplaatst.
  • Constante aandacht voor verbetering van de verkeersbegeleiding.
  • Voor de start van de aanleg van Maasvlakte 2 worden duidelijke afspraken met de aannemer gemaakt over de uitvoering. Het doel daarvan is de veiligheid van de scheepvaart te handhaven en mogelijke hinder voor de scheepvaart zo veel mogelijk te beperken. De verkeersbegeleiding speelt hierbij een centrale rol.

Haven is en blijft veilig

Al deze maatregelen zorgen er voor dat de haven veilig is en blijft. Ook de komst van terminals voor vloeibaar aardgas (LNG) levert geen problemen voor de veiligheid op.