Bookmark and Share

20.000 betonblokken krijgen tweede leven

De bestaande Maasvlakte werd ten zuiden van de Maasgeul beschermd door een blokkendam. Deze dam was opgetrokken uit breuksteen en betonblokken. In totaal zo'n 2 miljoen ton waterbouwsteen en ruim 20.000 betonblokken waren verwerkt in deze blokkendam. Door de aanleg van Maasvlakte 2 wordt de blokkendam van de Maasvlakte overbodig. Na de ontmanteling worden de 2 miljoen ton waterbouwsteen en in totaal zo'n 20.000 blokken hergebruikt bij de aanleg van de harde zeewering van Maasvlakte 2. Slechts enkele blokken voldoen naar verwachting niet aan de eisen die gesteld worden voor hergebruik in de nieuwe zeewering.

De harde zeewering die Maasvlakte 2 in het noordwesten straks tegen de zee gaat beschermen is langer dan de blokkendam van de Maasvlakte. Een vernuftig technisch ontwerp maakt het mogelijk om met minder blokken over een langere lengte een minstens zo betrouwbare zeewering op te trekken. De aanleg van deze nieuwe zeewering is in volle gang.

De betonnen kubussen hebben een gewicht van ruim 40 ton en meten 2,5 x 2,5 x 2,5 meter. Bij de aanleg van de bestaande Maasvlakte zijn deze kolossale 'dobbelstenen' los in zee gestort en liggen daardoor kriskras op elkaar en deels in het zand. Om de blokken op te pakken is technisch vernuft nodig. Een grote kraan, backhoe genaamd, gemonteerd op een ponton klaart deze klus.

Voor het oppakken van de blokken wordt een speciale 'rippertang' ingezet. Deze grijper kan de uitdaging aan blokken van deze gigantische omvang onder elke denkbare hoek beet te pakken en naar boven te halen. Een goede combinatie van de juiste druk en grip is daarbij cruciaal. Gaandeweg zijn daarvoor gewenste oliedruk vastgesteld en modificaties voor optimale houvast doorgevoerd. De blokken liggen grotendeels onder water en deels in het zand. Naast grip en druk is daarom zicht van groot belang. Daarvoor wordt bijzondere survey-apparatuur gebruikt. Een 'echoscope' laat de operator onder water, zonder vertraging, de positie van het blok en de rippertang zien.

De plaatsing van blokken in de nieuwe zeewering gaat met een grote precisie. Het vernieuwende en technisch hoogstaande ontwerp vereist dat de blokken nauwkeurig op hun plaats worden gelegd. Hiervoor heeft aannemerscombinatie PUMA een speciaal aangepaste e-crane ontwikkeld. Deze 'Blockbuster' legt de blokken met een nauwkeurigheid van 15 centimeter op hun nieuwe plek. Door speciale survey en monitoring apparatuur lukt dat ook zonder zicht, bij slecht weer en onder water.