Bookmark and Share

20.000 betonblokken krijgen tweede leven

De eerste Maasvlakte werd ten zuiden van de Maasgeul beschermd door een blokkendam. Deze dam was opgetrokken uit breuksteen en betonblokken. In totaal zo'n 2 miljoen ton waterbouwsteen en ruim 20.000 betonblokken waren verwerkt in deze blokkendam. Door de aanleg van Maasvlakte 2 werd de blokkendam overbodig. Na de ontmanteling kregen de 2 miljoen ton waterbouwsteen en de 20.000 blokken een nieuwe bestemming in de harde zeewering van Maasvlakte 2. Slechts enkele blokken voldeden niet aan de gestelde eisen voor hergebruik in de nieuwe zeewering.

De harde zeewering die Maasvlakte 2 in het noordwesten beschermt tegen de zee is langer dan de voormalige blokkendam van de Maasvlakte. Een vernuftig technisch ontwerp maakte het mogelijk om met minder blokken over een langere lengte een minstens zo betrouwbare zeewering op te trekken.

De betonnen kubussen hebben een gewicht van ruim 40 ton en meten 2,5 x 2,5 x 2,5 meter. Bij de aanleg van de bestaande Maasvlakte zijn deze kolossale 'dobbelstenen' los in zee gestort en lag daardoor kriskras op elkaar en deels in het zand. Om de blokken op te pakken was technisch vernuft nodig. Een grote kraan, backhoe genaamd, gemonteerd op een ponton klaarde deze klus.

Voor het oppakken van de blokken werd een speciale 'rippertang' ingezet. Deze grijper kan de uitdaging aan blokken van deze gigantische omvang onder elke denkbare hoek beet te pakken en naar boven te halen. Een goede combinatie van de juiste druk en grip is daarbij cruciaal. Gaandeweg werden gewenste oliedruk vastgesteld en modificaties voor optimale houvast doorgevoerd. Vanwege de ligging was naast grip en druk het zicht van groot belang. Daarvoor werd bijzondere survey-apparatuur gebruikt. Een 'echoscope' liet de operator onder water, zonder vertraging, de positie van het blok en de rippertang zien.

De plaatsing van blokken in de nieuwe zeewering ging gepaard met een grote precisie. Het vernieuwende en technisch hoogstaande ontwerp vereiste dat de blokken nauwkeurig op hun plaats werden gelegd. Hiervoor heeft aannemerscombinatie PUMA een speciaal aangepaste e-crane ontwikkeld. Deze 'Blockbuster' positioneerde de blokken met een nauwkeurigheid van 15 centimeter op hun nieuwe plek. Door speciale survey en monitoring apparatuur kon dat ook zonder zicht, bij slecht weer en onder water.