Bookmark and Share

Strand en duin waar het kan, steen en beton waar het moet

Maasvlakte 2 komt 5 meter boven NAP te liggen. Desondanks is aanvullende bescherming nodig om ook extreem hoog water geen kans te geven tot natte voeten. Daarom wordt Maasvlakte 2 voorzien van een zeewering die de nieuwe 11 kilometer lange kustlijn wapent tegen de zwaarste stormen. De zeewering wordt uitgevoerd in twee varianten. In het zuidwesten bieden strand en duinen bescherming tegen de zee. Deze vorm van kustverdediging lijkt het meeste op het natuurlijke landschap zoals we dat kennen van de hele Nederlandse kust. Aan de noordkant van Maasvlakte 2 is geen ruimte voor deze 'zachte zeewering'. Hier komt dan ook een harde zeewering te liggen.

Kenmerkend aan de harde zeewering is dat het dezelfde bescherming biedt maar daarvoor veel minder ruimte nodig heeft. En dat is nodig. De zeewering hier grenst namelijk direct aan de Eurogeul, dé toegangsgeul tot de Rotterdamse haven. Via deze geul lopen de gigantische olietankers en containerschepen de haven binnen. Deze schepen steken diep. Een steil aflopende zeewering is dan ook een vereiste.

Voor beide zeeweringen geldt dat ze Maasvlakte 2 beschermen tegen de zee. Van een stevige herfststorm tot de meest extreme stormen die slechts eens in de 10.000 jaar voorkomen. Om dat te bereiken ligt de zeewering tot wel 14 meter boven NAP. Een blokkendam in zee breekt ter hoogte van de harde zeewering bovendien de golven voordat ze het stenig duin erachter bereiken.

 

Feiten en cijfers

  • 3,5 kilometer harde zeewering noordwestelijke zijde.
  • 7,5 kilometer zachte zeewering westelijke en zuidelijke zijde.
  • Geen of geringe effecten op kustlijn van Nederland ten opzichte van huidige situatie wat betreft getijverschil, golfhoogte en slibtransport.
  • Veilige en vlotte toegang voor zeeschepen via de Yangtzehaven.