Bookmark and Share

Anderhalf miljoen plantjes

De westzijde van het nieuwe land wordt tegen de zee beschermd door 7,5 kilometer duin en strand. In de eerste helft van 2011 heeft aannemer PUMA de eerste vier kilometer duin met helmgras beplant. Dit gebeurt grotendeels met de hand. De wortels van het helmgras houden het zand van de nieuwe duinen vast en voorkomen zo erosie.

1,5 miljoen planten

Op de zachte zeewering van Maasvlakte 2 wordt in totaal 200.000 tot 300.000 m2 duin beplant met het helmgras. Drie maanden lang zijn acht tot tien mensen bezig met dit handwerk. De laatste kilometers, waaronder het stuk duinen ter hoogte van de Slufter worden naar verwachting in het najaar van 2011 beplant. In totaal wordt de hele zeewering beplant met circa 1,5 miljoen helmgrasplanten.

Helmgras

Helmgras is een sterk gewas en goed bestand tegen wind en zout. De wortels worden zes tot negen meter lang en houden het zand van de duinen op Maasvlakte 2 vast. Helm kan zowel in het vroege voorjaar als in het najaar geplant worden. Op de vlakke stukken en flauwe hellingen maakt een machine groeven in de ondergrond. Op steile hellingen gebeurt dit handmatig met een spade. Het helmgras wordt vervolgens met de hand in de groeven geplant en met de voet vastgezet.

Het helmgras komt uit dichtbegroeide duinen langs de Nederlandse kust. Mits er geen kale plekken ontstaan mag hier gezond helmgras worden 'gestoken', oftewel weggehaald. De 'stekken' worden in bosjes van zeven tot tien stuks tot een nieuwe plant bij elkaar gebonden om op Maasvlakte 2 te worden geplant.