Bookmark and Share

Gras houdt zand op zijn plek

Een belangrijk deel van Maasvlakte 2 is inmiddels opgespoten. Dat betekent dat enorme zandvlaktes boven het wateroppervlak zijn verrezen. Voorkomen moet worden dat dit zand wegwaait. In de eerste plaats kan de omgeving daar hinder van ondervinden. Ten tweede kan, als door harde wind veel zand wegwaait, dit afbreuk doen aan de geplande terreinhoogte van Maasvlakte 2. De oplossing hiervoor is even simpel als oer-Hollands: gras laten groeien om het zand op z'n plek te houden.

Onderzoek naar het beste van twee werelden

Om te onderzoeken of het inzaaien van braakliggend terrein met gras nog slimmer kan dan op de beproefde manier is een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende soorten zadenmengsel en het effect op de natuur. Op twee proefvelden op het nieuwe land is begin 2011 gras ingezaaid. Eén veld met graszaad van het bekende en beproefde Europoortmengsel en één veld met maaisel van de bestaande Maasvlakte. Het maaisel bevatte naast graszaad ook onkruidzaden. Een derde veld fungeerde als referentieveld en werd niet ingezaaid.

Ecologische meerwaarde
Doel van deze proef was om te ontdekken of het nieuwe maaisel een vergelijkbaar stevig en zandvasthoudend resultaat geeft als het vertrouwde Europoortmengsel maar tegelijk een meer gevarieerde vegetatie opleverde. Vanuit ecologisch oogpunt kan dat meerwaarde opleveren als de meer gevarieerde vegetatie ook meer insecten en vogels aantrekt.

Na de zomer van 2011 is de balans opgemaakt. In de proefperiode is met peilstokken gemeten hoeveel zand er uit de vakken wegwaaide. uit de proef is gebleken dat het Europoortmengsel toch het beste aanslaat en meer zand vasthoudt. Daarom wordt dit mengsel sindsdien op Maasvlakte 2 ingezaaid. Het binnentalud achter de nieuwe duinenrij moet er bijvoorbeeld mee worden bekleed, maar ook opgespoten terreinen waar nog geen bouwactiviteiten plaatsvinden kunnen tijdelijk worden ingezaaid om erosie in te perken.