Bookmark and Share

Waarom een tweede Maasvlakte?

De Rotterdamse haven is verreweg de grootste en belangrijkste van Europa. Na decennia van groei heeft het bestaande havengebied echter haar grenzen bereikt: de ruimte is op. Om ook in de toekomst een rol van betekenis te kunnen blijven spelen is uitbreiding noodzakelijk. Stilstand is achteruitgang.

Door de ligging direct aan de Noordzee en de diepe havens is Rotterdam een van de weinige Europese havens waar de grootste zeeschepen vierentwintig uur per dag snel en veilig kunnen lossen en laden. Jaarlijks bezoeken gemiddeld zo´n 35.000 zeeschepen en 135.000 binnenvaartschepen de haven.

Uitbreiding in zee

Al in de jaren 70 voorspelden economen dat de haven ooit te klein zou zijn. Men kon toen echter nog even vooruit met de net opgeleverde Maasvlakte. Concrete plannen om de haven uit te breiden bestaan sinds 1993. In dat jaar schreef de gemeente Rotterdam het Havenplan 2010, met daarin een voorstel voor een tweede Maasvlakte. Gemeente en provincie bedachten in samenspraak met belangengroepen uit de regio waar de nieuwe haven moest komen. Hieruit ontstond het plan voor uitbreiding in zee, ten westen van de huidige Maasvlakte.

Economische groei en leefbaarheid hand in hand

Van het begin was duidelijk dat de economische groei hand in hand moest gaan met de leefbaarheid in de regio. De plannenmakers noemen dit de dubbele doelstelling. Om die doelen te realiseren werden twee eisen gekoppeld aan het nieuwe uitbreidingsplan: samen met de economische groei van het havengebied wordt ook de leefbaarheid in de regio verhoogd. Dit gebeurt door behalve Maasvlakte 2 aan te leggen het bestaande havengebied beter te benutten en 750 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebieden aan te leggen.