Bookmark and Share

Duurzaamheid criterium in selectieprocedure

Tussen 2005 en 2007 zijn potentiële terminal operators getoetst aan de hand van vier criteria met elk een eigen wegingspercentage:

  • Financiën: 40 procent
  • Duurzaamheid: 20 procent
  • Marketing en strategie: 25 procent
  • Terminalconcept/techniek: 15 procent.

Wereldwijd was dit voor het eerst dat een haven duurzaamheid expliciet in een aanbestedingsprocedure opnam. De duurzaamheid werd getoetst aan drie subcriteria:
Environmental Management System (EMS)
Binnen het EMS zijn onder meer luchtkwaliteit, licht, energie, afval en transport opgenomen. Bijvoorbeeld: Wat is de visie op duurzaam ondernemen? Hoe kan vervuiling worden voorkomen? Hoe vindt de monitoring plaats? Welke maatregelen worden er genomen bij het overschrijden van grenzen?
Modal Shift
Dit staat voor de verhouding spoor, binnenvaart en wegen bij het achterlandvervoer. Aangezien vrachtwagens en auto's een groot aandeel hebben in de luchtvervuiling en de bereikbaarheid van de regio zijn er harde eisen gesteld om het gebruik van vrachtwagens fors terug te dringen. 
Security
De beveiliging van terminals en transportketens moet goed zijn geregeld.

Modal Shift: terugdringen vrachtverkeer

Van de verwachte 11 miljoen zeecontainers die na 2033 jaarlijks de haven binnenkomen op Maasvlakte 2, gaan er 4 miljoen weer direct door voor transport over zee. Deze vormen dus geen belasting van het achterland. Van containers die bestemd zijn voor het achterland gaat momenteel bijna 50 procent de weg op. Dit vrachtverkeer moet per 2033 zijn teruggedrongen tot 35 procent. Ook dit is een keiharde afspraak. Alleen zo kan de extra verkeersdrukte worden tegengegaan en de uitstoot van schadelijke emissies als fijn stof worden teruggedrongen. Alles is contractueel vastgelegd, inclusief boetes bij het niet nakomen van de afspraken.

Doelstelling modal split 

2005

2033

Weg

47 procent

35 procent

Water

40 procent

45 procent

Spoor

13 procent

20 procent

Containertransferia

Het Havenbedrijf is zelf al actief in het verbeteren van het achterlandtransport, bijvoorbeeld door deelname in de Betuweroute en het ontwikkelen van een containertransferium in het achterland. Binnenvaartschepen brengen de containers vanuit de haven naar het transferium, vanwaar ze met de trein of vrachtwagen naar hun eindbestemming worden getransporteerd. Het resultaat is dat er minder vrachtwagens van en naar de Maasvlakte rijden en dat is beter voor de luchtkwaliteit.

Containerterminals van de toekomst

De stuwadoors op Maasvlakte 2 ontwikkelen een nieuwe generatie containerterminals: duurzaam en efficiënt. De bedrijven hanteren het beleid dat duurzaamheid vandaag de dag een 'licence to operate' is: alleen energie-efficiënt, milieuvriendelijk en in harmonie met de omgeving werken heeft toekomst en maakt economische groei mogelijk.

De eerste ontwerpen voor de kades combineren hightech met efficiency en duurzaamheid. De kranen kunnen mogelijk meerdere containers tegelijk lichten. Een innovatie is dat het gewicht van de beladen containers tijdens het lossen gebruikt kan worden om elektriciteit op te wekken. Ook wordt onderzocht of een opvouwbare container kan worden ontworpen. Het energiegebruik en de uitstoot van het materieel op de kades wordt drastisch verminderd. Onder meer door hybride technieken, filters, schonere motoren en brandstoffen. De kantoren worden energiezuinig ontworpen en functioneren klimaatneutraal. Goede logistieke planning zorgt ervoor dat de wachttijden aan de zeekant en de landzijde minimaal zijn. Uitstoot van draaiende motoren voor de energievoorziening aan boord van stilliggende schepen wordt daarmee beperkt.

Opvouwbare container?

Het Havenbedrijf is een voorstander van innovatief ondernemerschap. Daarom volgt het de ontwikkelingen van onderzoek naar een opvouwbare container op de voet. Gezocht wordt naar de mogelijkheid om containers, net als supermarktkratjes, op te vouwen. Samen met onder meer wetenschappers van TU Delft doen bedrijven onderzoek naar deze oplossing. De winst is duidelijk: een vrachtwagen kan in plaats van één lege container er wel vier meenemen per vracht. Efficiënter transport leidt tot minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Twee bedrijven met innovatieve denkkracht hebben een prototype van een opvouwbare container ontwikkeld:

De pioniers zijn bezig met het certificeren van hun container. Tegelijkertijd zijn zij op zoek naar marktpartijen om het concept te adopteren.