Bookmark and Share

Model brengt samenhang projectpijlers in beeld

Aan de realisatie van Maasvlakte 2 is een uitvoerige voorbereiding vooraf gegaan. Kenmerkend voor het project is dat het door het Havenbedrijf - als private partij - wordt uitgevoerd. In Nederland wordt infrastructuur doorgaans immers door de overheid gerealiseerd. Het project speelt zich bovendien af tegen een achtergrond waarvan de wet- en regelgeving ontegenzeggelijk complex is. Ook het feit dat Maasvlakte 2 onderdeel is van het door de dubbele doelstelling gekenmerkte Project Mainportontwikkeling Rotterdam is bijzonder. Al met al een innovatief concept.

De achtergrond van de voorvarende definitie- en ontwerpfase van het project Maasvlakte 2 wordt bepaald door de wijze waarop invulling is gegeven aan de vier pijlers waar aanpak en besturing van het project op gestoeld zijn.

De pijlers:

> Toepassing business case.
> Inrichting van de projectorganisatie.
> Uitwerking van inhoudelijk complexe dossiers.
> Vormgeving Strategisch OmgevingsManagement.

De pijlers op zichzelf zijn niet per se uniek. Wel is de samenhangende invulling aan de pijlers op zijn minst bijzonder te noemen. De pijlers zijn in onderlinge relatie samengebracht én toegelicht in één model. Het model biedt zodoende inzicht in de aanpak van Maasvlakte 2.Met het model wordt invulling gegeven aan de wens en de behoefte opgedane kennis niet alleen voor de eigen organisatie te borgen, maar juist ook om te delen.