Bookmark and Share

Alternatieve ideeën

De exploitatie van een haven- en industriegebied brengt altijd hinder met zich mee. Het is dus een logische gedachte dat de uitbreiding van dit gebied, de aanleg van Maasvlakte 2, meer hinder gaat veroorzaken: congestie (verkeer), geluid, lucht (stof/stank) en licht.

Uit verschillende onderzoeken bleek dat bewoners uit de omgeving van de haven en Maasvlakte 2 logischerwijs beducht zijn voor toename van deze hinder. De kunstenaars is gevraagd zich te verdiepen in deze onderwerpen, hoe deze ervaren worden en in hun schetsontwerpen te komen tot alternatieve ideeën hoe met deze vraagstukken om te gaan in relatie tot de publieke opinie.

Kunstenaars
> Sarah van Sonsbeeck (Nederland)
> HeHe (Frankrijk)