Bookmark and Share

Tweede editie magazine belicht eerste jaar uitvoering

In 2008 zagen we toenmalig burgemeester Opstelten op het strand bij Slag Dobbelsteen de zandkraan opendraaien. 'Maasvlakte 2 is gestart,' baste hij op 1 september van dat jaar. Wie eind 2009 op die plek kijkt - en in 2009 deden de 60.000 bezoekers van FutureLand dat - zag de groei van Nederland en de haven van Rotterdam. De toekomstige zeewering van de Maasvlakte was reeds in het zuiden bij de Slufter aangesloten op het vasteland. Het schiereiland dat aan de zanddam vastzit, toonde de nieuwe containerterminal van Rotterdam World Gateway (RWG). Het stuk land dat vanuit het Slufterstrand naar dit schiereiland toegroeide, tekende het nieuwe terrein van APM Terminals af. Op deze plek was de zee zo'n 17 meter diep. Niet verwonderlijk dus dat aannemer PUMA eind 2009 al meer dan 80 miljoen kuub zand had verwerkt.

Tijdelijke daling
De economische teruggang in de wereld heeft Rotterdam danig geraakt. Niet in de laatste plaats vanwege het effect dat teruglopende handel heeft op havenactiviteiten. Maar de stellige overtuiging is dat deze tijdelijke daling in maritieme activiteit een beperkt effect heeft op de totale levensduur van Maasvlakte 2. De investering die het Havenbedrijf doet is er een voor de lange termijn, voor de periode tussen 2013 en2035 als het gebied stap voor stap in gebruik wordt genomen. Een investering ook voor de vele decennia daarna als volgende generaties er hun boterham mee verdienen. Reden genoeg om ons niet van de wijs te laten brengen en straks bedrijven groeiruimte te kunnen bieden als de vraag weer aantrekt.

Vruchten
De aandacht die het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft voor de leefbaarheid van Rijnmond en de duurzame aanpak van Maasvlakte 2 van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. hebben in 2009 vruchten afgeworpen. De positieve uitspraak van de Raad van State op de beroepsprocedures onderstreepte dat. Uitvloeisel van onze aanpak is dat we de komende 25 jaar aan tafel zitten met onder meer milieuorganisaties en bij de haven en de regio betrokken partijen. Om verantwoording af te leggen over onze vorderingen in het project, want afspraak is afspraak! Dus de kritische blik over onze schouder van deze 'Tafel van borging' is dan ook niet meer dan logisch. In dit tweede nummer van MV2 kijken we terug op het eerste jaar Maasvlakte 2 in uitvoering. Op naar de toekomst!