Bookmark and Share

Eerste magazine ziet levenslicht

Sinds 1 september 2008 wordt Nederland groter. Het groeit, uur na uur, dag en nacht. De grens van de provincie Zuid-Holland op de Noordzee is er bij Koninklijk Besluit enkele jaren geleden speciaal voor verlegd. Toen was het nog toekomst, nu is het dagelijkse realiteit. Maasvlakte 2 rijst uit zee omhoog, zandkorrel voor zandkorrel.

Kijkje in de keuken
Met het magazine MV2 krijgt u een kijkje in de keuken van Maasvlakte 2. Net zoals bij de jonge Rotterdamse koks, waarvan de complete recepten voor de menu's op deze site staan. Een project als dit zie je in Nederland nu eenmaal niet dagelijks. Het is groots in vele opzichten, het kost enorm veel voorbereidingstijd en de knapste koppen uit de branche zijn er bij betrokken. Het gebeurt bovendien op volle zee. Reden genoeg dus om met de uitgave van MV2 dit unieke project wat dichter bij te brengen. Want uiteindelijk zijn wij met zijn allen als consumenten verantwoordelijk voor de groeiende vraag naar goederen die ten grondslag ligt aan dit project. Dat geeft ons tegelijk een verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om in het belang van toekomstige generaties dit nieuwe stuk haven zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk aan te leggen en te gebruiken.

Verantwoordelijk
Hoe deze verantwoordelijkheid is opgepakt leest u in het magazine. Ook over de wijze waarop we met alle betrokken partijen die uitdaging zijn aangegaan. Met overheden, belangenorganisaties en milieupartijen hebben we net zo lang om tafel hebben gezeten totdat het beste plan er lag. Zo kan Maasvlakte 2 een voorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen zijn. Niet alleen vanwege contractueel vastgelegde afspraken over duurzaamheid met de gebruikers van Maasvlakte 2, maar ook omdat we met betrokken partijen de komende 25 jaar de ontwikkelingen nauwgezet vergelijken met de gemaakte afspraken. Want van loze beloften houden we niet in Rotterdam. Afspraak is afspraak.