Bookmark and Share

Opdrachtgever Maasvlakte 2: Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Binnen het Havenbedrijf is de Projectorganisatie Maasvlakte 2 tussen 2004 en 2014 verantwoordelijk geweest voor de aanleg van de havenuitbreiding. De projectorganisatie werkte op basis van 'best practices' in risico- en projectbeheersing en is PRINCE2 geaccrediteerd.

De manier waarop de Projectorganisatie Maasvlakte 2 de sturing en beheersing van het project organiseerde trok (inter)nationaal de aandacht. In 2004 kreeg Maasvlakte 2 als eerste groot project in Nederland de accreditatie voor PRINCE2 (Projects In Controlled Environment). Het Britse PRINCE2 is in bijna zeventig landen één van de drie meest gebruikte methodes voor projectmanagement. In Nederland werd het nog relatief weinig toegepast bij grote infrastructuurprojecten.

In 2005 ontving het Havenbedrijf Rotterdam de Best Practice Award for PRINCE2. In 2007 werd level 2 toegekend. Sinds maart 2011 is level 3 behaald. Tot dat moment hadden wereldwijd slechts vijf organisaties dit niveau toegekend gekregen. Het bevestigde de projectorganisatie in de gedegen manier waarop ze de aanleg van Maasvlakte 2 heeft voorbereid en uitvoert.

Taken van de projectorganisatie

  • Opstellen van het masterplan voor de landaanwinning. Hierin staat omschreven hoe Maasvlakte 2 er in 2020, 2030 en 2040 op hoofdlijnen uit zal zien;
  • De condities scheppen waaronder de landaanwinning kon plaatsvinden
    (natuurcompensatie, milieu, veiligheid, ruimtelijke ordening);
  • Treffen van procedurele voorbereidingen, waaronder vergunningen en MER-procedures;
  • Aanbesteding voor de aanleg van Maasvlakte 2 en coördinatie van de uitvoering van de aanleg;
  • Het in samenwerking met het Havenbedrijf in de markt zetten van Maasvlakte 2;
  • De communicatie met de omgeving over het gehele project.