Bookmark and Share

Als je een profielwerkstuk gaat maken, moet je voor jezelf eerst een paar vragen beantwoorden.

  • Wat wil je onderzoeken?
  • Waar wil je een antwoord op hebben?
  • Hoe ga je onderzoeken?

Over Maasvlakte 2 en de Rotterdamse haven zijn veel economische en maatschappelijke onderzoeksvragen te verzinnen.
Economie onderwerpen zijn onderverdeeld in thema's:

1. Waarom?
2. Wat?
3. Achterland
4. Concurrentie en wereldeconomie