Bookmark and Share

Twaalf orchideeënsoorten in Rotterdamse Havengebied

In het Rotterdamse havengebied komt een groot aantal beschermde soorten planten voor, waaronder diverse orchideeënsoorten. Bij de aanleg en bouw van de haven wordt hier rekening mee gehouden. Uitsluitend nadat is onderzocht of er alternatieve bouwlocaties zijn en wanneer het verlies aan habitat op een andere plek wordt gecompenseerd, mag er worden gewerkt op locaties waar beschermde soorten zijn.

Moeraswespenorchis

Het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het Havenbedrijf ontheffing verleend van de verbodsbepalingen met betrekking tot verstoring van de moeraswespenorchis. Het Havenbedrijf neemt voldoende maatregelen om de moeraswespenorchis te laten voortbestaan in het havengebied. Bovendien worden door de aanleg van Maasvlakte 2 nieuwe groeigebieden voor deze orchideesoort gecreëerd.

 • Voorafgaand aan de ingebruikname van de Hartelstrook worden de exacte groeiplaatsen van de moeraswespenorchis vastgesteld.
 • De aangetroffen exemplaren worden uitgegraven en naar locaties verplaatst waar de moeraswespenorchis al voorkomt.

Twaalf orchideeënsoorten

In het Rotterdamse Havengebied zijn in totaal twaalf soorten orchideeën aangetroffen, of exacter, tien soorten en twee ondersoorten:

 • moeraswespenorchis
 • brede wespenorchis
 • grote keverorchis
 • grote muggenorchis
 • gevlekte orchis
 • vleeskleurige orchis
 • brede orchis
 • rietorchis
 • harlekijn
 • hondskruid
 • bijenorchis
 • groenknolorchis