Bookmark and Share

Facts on the ground¹, 2009

Bik van der pol
Courtesy: de kunstenaars

Voor Portscapes startten Liesbeth Bik en Jos van der Pol een onderzoek waarbij de vraag centraal stond hoe de mal tot stand kwam die het nieuwe land van de Maasvlakte 2, dat als vormeloos zand op zorgvuldig gekozen locaties opgespoten wordt, zijn vorm geeft. Zij vroegen zich met name af of poëtische of esthetische overwegingen een rol hebben gespeeld bij de start van deze typisch Nederlandse onderneming. De kunstenaars ontwikkelden een soort 'guided tour' in de vorm van gesprekken met mensen die betrokken waren bij het project. In gesprek met onder meer ingenieurs, beleidsmakers, planners en milieuorganisaties doorlopen Bik Van der Pol verschillende fases van het proces. Welke beslissingen waren uiteindelijk bepalend voor hoe Maasvlakte 2 eruit zou gaan zien en voor zijn precieze locatie? Van welke kennis werd gebruik gemaakt en hoe werd er samengewerkt naar een eindresultaat?

Uiteindelijk maakten de kunstenaars een videowerk door met een helikopter over het gebied waar de Maasvlakte 2 zal verrijzen te cirkelen en zijn omtrek te filmen. Zo wordt het onderzoeksproces verbeeld als een tekening in de lucht met de helikopter als potlood en de film als papier. Dit zal bij de kijker een tekening in gedachten mogelijk maken en als een poëtische vertaling van de kennis fungeren.

¹ Gelijk aan fait accompli, wordt ook gebruikt om in bedekte termen te zeggen dat de discussie over de zeggenschap van een bepaald territorium niet meer relevant is.