Bookmark and Share

Rotterdam, de belangrijkste haven van Europa

Het haven- en industriegebied strekt zich uit van de stad tot aan de Noordzee en omvat circa 5.000 hectare aan bedrijfsterreinen. Dat is geen statisch gegeven. Inspelend op de constant grote vraag vanuit het bedrijfsleven, heeft de haven zich na de Tweede Wereldoorlog voortdurend ontwikkeld. Zo is in de jaren vijftig de Botlek aangelegd, in de jaren zestig de Europoort en in de jaren zeventig de Maasvlakte.

Opnieuw loopt de haven van Rotterdam in ruimtelijk opzicht tegen zijn grenzen aan. In het bestaande haven- en industriegebied is voor nieuwe bedrijven en bestaande klanten die willen groeien vrijwel geen ruimte meer beschikbaar. Wil Rotterdam zich blijven ontwikkelen, dan moet extra ruimte gemaakt worden. Met name voor de diepzeegerelateerde containersector en de chemische industrie is ruimte nodig. Daar liggen de kansen. De containerschepen van de toekomst zullen dieper steken dan de meeste Europese havens toelaten. Door daarop in te spelen met een direct aan zee gelegen 20 meter diepe haven verzekert Rotterdam zich van een unieke positie in de markt.

Werkgelegenheid en economische groei

Het economische belang van Maasvlakte 2 voor de regionale en de Nederlandse economie is onder meer af te meten aan de omvang van de werkgelegenheid en de bijdrage aan het nationaal inkomen. Op het ogenblik wordt 3% van het totale Nederlandse inkomen verdiend in de Rotterdamse haven (2009). Het haven- en industriecomplex biedt directe werkgelegenheid aan ruim 90.000 mensen. Dat is goed voor 12% van de regionale werkgelegenheid. Maasvlakte 2 voegt hier bij volledige ingebruikname ruim 6.000 directe banen aan toe (en een veelvoud hiervan in indirecte werkgelegenheid).

De bijdrage aan de totale Nederlandse economie is groot. In 2008 bedroeg de directe bruto toegevoegde waarde van het haven- en industriegebied ruim 15 miljard euro. Meer dan de helft van hiervan werd verdiend in het transport, opslag en overslag. Vooral dankzij de sterke positie van de Rotterdamse haven zijn deze activiteiten minder hard getroffen door de kredietcrisis dan in andere landen het geval was. De aanleg van Maasvlakte 2 is dus niet alleen van belang voor de regionale maar ook voor de Nederlandse en zelfs de Europese economie.