Bookmark and Share

Met Betuweroute achterlandvervoer goed op de rit

Railgoederenvervoer is vooral krachtig op lange afstanden. Net zoals de binnenvaart, profiteert ook het railgoederenvervoer van een goede verbinding met het verre achterland. Het spoor is een milieuvriendelijk alternatief voor de weg. Op Maasvlakte 2 krijgt het spoorvervoer alle ruimte om te groeien. In de huidige Rotterdamse haven gaat 9% over het spoor. Het streven van het Havenbedrijf is in de toekomst 20% van alle goederen via het spoor te vervoeren.

Betuweroute

Vervoer per spoor is de afgelopen jaren aantrekkelijker geworden door meer flexibiliteit en kostendalingen. Met het oog op het groeiende containervervoer wordt op dit moment veel geïnvesteerd in de beschikbare capaciteit van goederentreinen en spoorverbindingen. De Betuweroute is hier een voorbeeld van. Via deze 160 kilometer lange spoorlijn kunnen op termijn dagelijks 480 treinen met goederen van Maasvlakte 2 naar de Duitse grens vervoerd worden. In Duitsland sluit het spoor aan op het wijdvertakte Europese spoorwegnet.

Moderne railterminals

Op Maasvlakte 2 zijn de grote terminals straks het begin- en eindpunt van containertreinen die de haven verbinden met economische centra door heel Europa. De nieuwe grote containerterminals op Maasvlakte 2 (APM Terminals, Rotterdam World Gateway) krijgen een eigen railterminal voor een optimale verbinding met het spoornetwerk. Strakke regie zorgt dat het groeiend aantal treinen zonder vertraging over de spoorlijnen kan blijven rijden.