Bookmark and Share

Samen werken aan een betere bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de Rotterdamse haven over de weg is van groot belang voor Rotterdam en de rest van Nederland. Daarom slaan Havenbedrijf, Rijkswaterstaat en de gemeente en stadsregio Rotterdam de handen ineen voor de bestrijding van het fileprobleem.

Door het gebruik van Maasvlakte 2 neemt het verkeer op de aan- en afvoerwegen naar de haven onvermijdelijk toe. Maar ook zonder de tweede Maasvlakte neemt het woon-werkverkeer rond Rotterdam fors toe, heeft Rijkswaterstaat berekend. Dit vergroot de filedruk op de belangrijkste verkeersader van en naar de haven: de A15. Dat kan zo niet langer en daarom hebben de bestaande wegbeheerders - Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, de gemeente en stadsregio Rotterdam - de Verkeersonderneming opgericht. Het doel van deze organisatie is te zorgen voor een optimale doorstroming van het wegverkeer in de haven.

Maatregelen

De Verkeersonderneming richt zich vooral op het fileprobleem in de regio en op de verbreding van de A15 tussen het Vaanplein en de Maasvlakte. Die verbreding wordt tussen 2011 en 2015 gerealiseerd. De avondspits op de A15 vanuit de haven stond in 2012 op de derde plaats in de landelijke file top 50. Een maatregel die het Havenbedrijf neemt om de files te beperken is onder andere het werken met tijdvensters. Komen vrachtwagens buiten de spits dan kunnen die rekenen op een vlotte afhandeling aan de containerterminals. Andere maatregelen zijn het stimuleren van collectief bedrijfsvervoer, het vastleggen van afspraken met de terminals over meer vervoer per (binnenvaart-)schip en trein en het ontwikkelen van containertransferia voor de binnenvaart net buiten het havengebied.

Actiepunten
In de plannen van de Verkeersonderneming staan twee zaken centraal:
> Verkeersmanagement
maatregelen om de beschikbare wegcapaciteit in het havengebied beter te benutten.
> Mobiliteitsmanagement
maatregelen om de weggebruiker te stimuleren om op een ander moment of helemaal niet in de auto te stappen.

Met de maatregelen wil de Verkeersonderneming onder meer bereiken dat de weg na een ongeluk sneller vrijgemaakt wordt en dat automobilisten andere keuzes maken. Het verkeer in de spits moet daardoor met twintig procent afnemen.