Bookmark and Share

Ook in de toekomst goed bereikbaar

Tomatenmest, speelgoed, wasmachines... Met grote hoeveelheden komen deze en andere goederen op Maasvlakte 2 aan en moeten zo snel mogelijk door naar het Europese achterland. De bereikbaarheid van de haven is een belangrijke succesfactor.

Rond 2030 is Maasvlakte 2 volledig ingericht en in gebruik. De maximale containercapaciteit van Maasvlakte 2 bedraagt dan zo'n 17 miljoen TEU per jaar. De nieuwe haven zorgt daarmee voor een ruime verdubbeling van de containercapaciteit in Rotterdam. Het spreek voor zich dat het vermogen van de haven om al die containers af te voeren moet meegroeien. Maatregelen daarvoor worden nu al genomen. Een van de sterke punten van de container als verpakkingsmiddel is de eenvoud waarmee deze door verschillende vervoersmiddelen getransporteerd kan worden: trein, vrachtwagen, binnenvaartschip en kustvaarder. Op Maasvlakte 2 zijn alle vervoersmogelijkheden goed vertegenwoordigd, waardoor containers binnen 24 uur bij de belangrijkste industriële en economische centra van West Europa kunnen zijn. Goederen die 's morgens in de haven aankomen, kunnen nog dezelfde dag in bijvoorbeeld Duitsland, België, Frankrijk of Groot-Brittannië zijn.

Minder over de weg

Om Maasvlakte 2 in de toekomst goed bereikbaar te houden zet het Havenbedrijf nu al in op spreiding van achterlandtransport. Dat betekent dat de capaciteit van de meest efficiënte en meest milieuvriendelijke vervoerwijzen vergroot moet worden. Meer inzet dus van binnenvaart en spoor en zo min mogelijk vervoer via de weg. Dat doel wordt op verschillende manieren bereikt. Zo is in de contracten met de overslagbedrijven op Maasvlakte 2 vastgelegd hoeveel containers via het spoor, de binnenvaart of over de weg vervoerd mogen worden.

 

Van 2005

Naar 2035

Weg

47%

35%

Water

40%

45%

Spoor

13%

20%

Om dit mogelijk te maken biedt Maasvlakte 2 alle benodigde ruimte en faciliteiten voor treinen en binnenvaartschepen om containers te laden en te lossen.

Verschillende mogelijkheden

Maasvlakte 2 is bereikbaar via:
De Noordzee
De Noordzee is één van de drukstbevaarde zeeën ter wereld. Vanaf de vaargeul in de Noordzee is Maasvlakte 2 binnen 1 à 2 uur te bereiken. Door middel van kustvaartdiensten is Rotterdam bovendien over zee verbonden met meer dan 200 Europese havens.
De weg
Maasvlakte 2 ligt direct aan de A15, met goede verbindingen naar de hoofdwegen van Europa. Via de weg is vervoer van deur tot deur mogelijk naar heel Europa. Het wegvervoer staat echter zwaar onder druk.
Het spoor
Maasvlakte 2 is het beginpunt van de Betuweroute, de speciale goederenverbinding met Duitsland. Ook andere delen van Europa zijn per spoor goed bereikbaar. Een goederentrein is maximaal 750 meter lang en kan ongeveer 90 20-voets containers vervoeren.
Rivier
Maasvlakte 2 ligt aan de monding van de Rijn en de Maas. Via deze rivieren hebben binnenvaartschepen toegang tot een netwerk van grote en kleine rivieren en kanalen in Noordwest-Europa, met een gezamenlijke lengte van zo'n 25.000 kilometer. Binnenvaartcontainerschepen variëren in grootte van 32 tot 500 TEU.

Modal split

De manier waarop het vervoer naar het achterland verdeeld is over de verschillende vervoersmiddelen heet de modal split. Vanuit Rotterdam gaan momenteel verreweg de meeste containers per vrachtwagen naar hun bestemming. Dit veroorzaakt veel druk op de snelwegen rond Rotterdam en elders en is bovendien niet goed voor het milieu. Daarom voert het Havenbedrijf actief beleid om meer containers via spoor en binnenvaart te laten vervoeren.

In het kader van een milieuvriendelijke modal split doen Rotterdam en Antwerpen het van alle containerhavens in Europa het best. Vanuit deze havens gaan de laagste percentages van het achterlandvervoer van containers over de weg.

Modal shift

Met de exploitanten van de containerterminals op Maasvlakte 2 zijn harde afspraken gemaakt over het vervoer naar het achterland. In 2005 verliet nog ruim 47 procent van de vracht per vrachtwagen de Maasvlakte. Dat mag in 2035 nog maar 35 procent zijn. Bedrijven moeten dus meer gaan vervoeren met schonere opties, zoals het spoor en de binnenvaart. Die verschuiving van het transport van vrachtwagens naar treinen en binnenvaartschepen wordt modal shift genoemd. Deze verschuiving leidt tot minder files op de snelwegen en minder uitstoot van schadelijke stoffen.