Bookmark and Share

Goedkoper, veiliger, sneller

Vroeger kostte het laden en lossen van stukgoed veel tijd en geld. De container bracht daar verandering in: transport werd een stuk betaalbaarder, het laden en lossen koste minder tijd en de lading werd veiliger dan ooit vervoerd.

De container werd voor het eerst gebruikt in de Verenigde Staten, in 1956. Tien jaar later kwam het eerste containerschip aan in Rotterdam. Vandaag de dag wordt ruim 90% van alles wat we dragen, eten en consumeren vervoerd per schip. Containers danken hun succes met name aan het feit dat ze eenvoudig zijn over te slaan en moeiteloos door verschillende transportmiddelen zijn te vervoeren. Bovendien kan bijna elk product in een container worden vervoerd.

Globalisering

De moderne containerschepen hebben de manier waarop goederen rond de wereld vervoerd worden voorgoed veranderd. Het gebruik van containers in het stukgoedtransport, ook wel containerisatie genoemd, speelt daarmee een belangrijke rol in de globalisering. Het werkt ook andersom: Door de verdere opening van wereldmarkten zal de groei van de containersector toenemen. De cijfers van de afgelopen jaren illustreren dat Rotterdam in dit opzicht niet achterblijft. Tussen 1995 en 2007 is het overslagvolume meer dan verdubbeld. Ook de andere wereldhavens, met name in Azië, groeien door de explosieve groei van de containersector.

Lage transportkosten

De productie van veel goederen, zoals koelkasten, televisies en wasmachines, is de laatste jaren steeds meer verplaatst naar de zogeheten ´lage lonen landen´. Containerschepen vervoeren de producten vervolgens over heel de wereld. Deze schepen worden steeds groter, waardoor de transportkosten per product steeds lager worden. Enkele voorbeelden van de transportkosten van producten die in een 40-voets container aankomen in de Rotterdamse haven:

Wat

Waarvandaan

Transportkosten per stuk

350 fietsen

Thailand

€ 7,50

640 stofzuigers

Maleisië

€ 4,50

5.000 spijkerbroeken

Hong Kong

€ 0,55


In 1970 maakte het vervoer over zee ongeveer 10 procent uit van de uiteindelijke verkoopprijs van een product. Tegenwoordig is dit gemiddeld nog maar 3 procent. Voor kleine producten zijn de transportkosten het laagst: neem bijvoorbeeld een in Azië geproduceerd paar schoenen. De kosten om deze naar Europa te verschepen zijn per paar slechts 0,99 eurocent. Bij een winkelprijs van 110 euro is het aandeel van de transportkosten dus slechts 0,9 procent.

Ideale verpakking

De container is een ideale verpakking. In een 40-voets container passen bijvoorbeeld:

  • 54 koelkasten
  • 100 wasmachines
  • 320 televisies
  • 350 fietsen
  • 640 stofzuigers
  • 1.176 dozen wijn
  • 1.390 videorecorders
  • 5.000 spijkerbroeken
  • 9.000 paar gymschoenen
  • 100.000 cd's