Bookmark and Share

Zeker op de langere termijn

De haven van Rotterdam staat in de top 4 van de belangrijkste havens van de wereld en is dé belangrijkste containerhaven in Europa. De overslag groeit en dat geldt ook voor de omvang en de capaciteit van de containerschepen.

Met de aanleg van Maasvlakte 2 speelt Rotterdam nadrukkelijk in op de grote vraag naar extra capaciteit in deze sector. Van de geplande circa 1.000 hectare nieuw bedrijfsterrein is 600 hectare gereserveerd voor containerterminals. Direct aan de Noordzee en met diepe havens - diepte tot 20 meter - is Maasvlakte 2 de ideale locatie voor de snelle afhandeling van de allergrootste schepen (12.500 containers en groter). Containerrederijen brengen steeds meer van deze giganten in de vaart. Maasvlakte 2 is een van de weinige Europese havens waar deze schepen 24 uur per dag terecht kunnen.

Economisch herstel

Vanaf het midden van 2009 herstelde de overslag en in 2010 zette dat herstel stevig door. In 2010 was de hoeveelheid overgeslagen goederen in Rotterdam net zo groot als in 2008, voor de crisis.

Rotterdam is één van de belangrijke spelers in de wereldhandel. Neemt de wereldhandel af, dan heeft dat invloed op Rotterdam en andersom. Vanaf het laatste kwartaal van 2008 was de invloed van de economische malaise in de Rotterdamse haven merkbaar. De economische ontwikkeling had een sterk effect op het containerverkeer tussen Azië en Europa, dat daardoor iets afnam. Het containertransport met Noord- en Zuid-Amerika ontwikkelde zich daarentegen sterk positief met ongeveer 9% groei. Het Havenbedrijf kon 2008 daarom afsluiten met een recordomzet en een groei in containeroverslag van 3%. In het eerste kwartaal van 2009 vertoonde de overslag van containers een fikse terugval (-18%). Uiteindelijk was 2009 een moeilijk jaar voor de haven, met een daling van de totale overslag van 8%.

Maasvlakte 2 wordt aangelegd met het oog op de middellange en lange termijn. De economie vertoont altijd conjuncturele bewegingen. De recente economische ontwikkelingen hebben dan naar verwachting ook geen wezenlijke invloed op het gebruik van Maasvlakte 2 vanaf 2013.