Bookmark and Share

Containers op Maasvlakte 2

Maasvlakte 2 levert 1.000 hectare bedrijventerrein op, pal aan diep zeewater. Deze diepe havens, tot ruim 20 m, zorgen ervoor dat Maasvlakte 2 een gewilde plek is voor containerterminals. De belangstelling van bedrijven voor vestiging op Maasvlakte 2 is groot. Bij de selectie kijkt Rotterdam niet alleen naar de economische bijdrage, maar ook naar duurzaamheid. Aspecten van duurzaamheid zijn onder andere de modal split (verhouding spoor, binnenvaart en wegen in het achterlandvervoer), de beperking van uitstoot en de visie van het bedrijf op duurzaam ondernemen. Zo wordt in de contracten van bedrijven die zich op Maasvlakte 2 gaan vestigen vastgelegd dat zij relatief meer gebruik moeten maken van spoor en binnenvaart. De eerste 3 bedrijven hebben inmiddels een contract getekend.

Meer containers in huidig havengebied

Het Havenbedrijf verwacht dat containeroverslag een groeisector blijft. Om deze groei bij te houden creëert Rotterdam ook in het bestaande havengebied extra containercapaciteit. In 2008 opende ECT aan de noordkant van de Maasvlakte de nieuwe Euromax-terminal. Ook stuwadoor APM Terminals breidt op de huidige Maasvlakte fors uit. Ook in de Waal- en Eemhaven worden meer faciliteiten gebouwd voor containerverkeer binnen Europa. Zo komt er extra capaciteit voor zowel het diepzeeverkeer als voor binnenvaartschepen.

Maasvlakte 2 verdubbelt de capaciteit

Door slim om te gaan met het bestaande havengebied heeft Rotterdam in 2014 een containercapaciteit van circa 17 miljoen TEU. Dat is gelijk aan de verwachte marktvraag in dat jaar, maar dan is de haven ook écht vol. Pas wanneer in 2013 de eerste fase van Maasvlakte 2 gereed is, is er weer ruimte voor verdere groei van de containeroverslag. De landaanwinning creëert tussen 2013 en 2033 geleidelijk aan ruimte voor een extra overslagcapaciteit van nog eens 17 miljoen TEU. Hiermee verdubbelt Maasvlakte 2 de maximale overslagcapaciteit van de bestaande haven.