Bookmark and Share

Containersector en distributie

Toegevoegde waarde

Rotterdam is meer dan alleen een doorvoerhaven. Veel goederen die met containers de haven binnenkomen worden in grote distributiecentra verwerkt tot andere producten of er wordt op een andere manier waarde aan toegevoegd. Huishoudelijke apparaten krijgen bijvoorbeeld een handleiding en een stekker van het land van bestemming, voordat zij op transport gezet worden. Dit leidt tot zogeheten wederuitvoer: producten worden in Nederland ingevoerd en na een kleine behandeling opnieuw uitgevoerd.

Enorme groei exportcijfers

Dit gebeurt met name voor een groot aantal goederen uit Azië, waarvoor Rotterdam zich heeft ontwikkeld tot het distributiecentrum voor Europa. Zo werd in 2006 al voor 32 miljard euro aan computers en andere kantoorapparatuur, voornamelijk uit Azië, geëxporteerd. De gehele wederuitvoer groeit sinds 2003 met dubbele cijfers en vormt inmiddels ruim de helft van de totale goederenexport. De sterkere toename van de wederuitvoer ten opzichte van de 'gewone' uitvoer zal naar verwachting doorgaan, aangezien de positie van Nederland als handelsland sterker is dan die als productieland. Maasvlakte 2 biedt ruimte aan uitbreiding van deze voor Nederland lucratieve handel.