Bookmark and Share

Inspelen op de groeiende vraag naar ruimte

Met Maasvlakte 2 speelt het Havenbedrijf in op de groeiende vraag naar ruimte van nieuwe én bestaande klanten. Met de aanleg van de volgende reeks haven- en bedrijventerreinen wordt pas gestart als er klanten voor zijn.

De aanleg van Maasvlakte 2 vindt gefaseerd plaats. Het tempo van de aanleg wordt bepaald door de snelheid waarmee het Havenbedrijf klanten weet te contracteren. Er wordt pas gestart met de aanleg als er klanten zijn. Door de havenuitbreiding in delen aan te leggen voorkomt het Havenbedrijf dat terreinen onnodig braak liggen en geld kosten. Er is veel internationale belangstelling voor vestiging op Maasvlakte 2 en de eerste terreinen zijn reeds uitgegeven. In september 2008 is begonnen met fase I van de aanleg van het nieuwe haven- en industriegebied.

Fase I

Het eerste deel dat opgeleverd zal worden omvat de aanleg van 3,5 km harde zeewering (stenen en blokken), 7,5 km zachte zeewering (strand en duin), de eerste circa 700 hectare havengebied, 2 km deep sea kade (-20 m), 1 km barge / feeder kade (-11 / -13 m), het op diepte brengen van de havenbekkens en de aanleg van 11 km wegen (2x2 rijstroken en 2 secundaire wegen) en spoorwegen (dubbel spoor) die nodig zijn om Maasvlakte 2 te ontsluiten. Ook het onderhoud de eerste vijf jaar na oplevering van de zeewering is onderdeel van het contract voor fase I. Fase I is naar verwachting gereed in 2013.

Fase II

De invulling van fase II is afhankelijk van de vraag naar nieuw uit te geven terreinen.