Bookmark and Share

Efficienter met ruimte, functioneler en mooier

Niet alleen voor de buitencontour, maar ook voor de binnenkant van Maasvlakte zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. Het uiteindelijke ontwerp is revolutionair.

Het ontwerp voor Maasvlakte 2 bestaat aan de binnenzijde uit een aantal grote, doorgaande kanalen, waar zowel gevaren als geladen en gelost wordt. Deze invulling van de ‘natte infrastructuur' is in de scheepvaartwereld zeer ongebruikelijk. Er werd altijd gedacht dat de golven die veroorzaakt worden door passerende schepen het aanmeren en laden en lossen van de goederen zou belemmeren. Ook zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan: varende schepen kunnen tegen aangemeerde schepen botsen. Diverse analyses en onderzoek van het Havenbedrijf wijzen uit dat deze angsten ongegrond zijn.

Minder oppervlakte nodig

Maasvlakte 2 krijgt daarom een vooruitstrevende binnenkant: grote vaarwegen, waaraan alle havenactiviteiten plaatsvinden. Omdat er geen aparte vaarwegen nodig zijn, is er meer ruimte over voor bedrijvigheid. Dat betekent dat Maasvlakte 2 in zijn geheel minder oppervlakte nodig heeft om net zo veel bedrijven te huisvesten als in een klassiek havenontwerp. Met als gevolg: minder belasting voor de omgeving.

Functioneel én mooi

Naast functionaliteit schenkt het Havenbedrijf ook veel aandacht aan het aangezicht van de nieuwe haven. Zowel voor de bedrijven als voor de openbare ruimte worden daarom speciale richtlijnen opgesteld. Deze bepalen de beeldkwaliteit van de haven. Op Maasvlakte 2 komen geen willekeurig neergezette grijze dozen, zoals industrieterreinen er zo vaak uitzien, maar weloverdachte en goed uitziende bedrijvigheid. De uitstraling van Maasvlakte 2 moet aansluiten bij de kernwaarden van de Rotterdamse haven: functioneel, schoon en hightech. Dat geldt ook voor de infrastructuur: zo krijgen bijvoorbeeld alle viaducten een zelfde uitstraling.