Bookmark and Share

Wegen, spoor, en leidingen in een bundel achter de zeewering

Alle wegen, fietspaden, spoor én leidingen op Maasvlakte 2 komen in een strook achter de zeewering te liggen. Deze infrastructuur wordt in stappen aangelegd. PUMA legt aan wat nodig is om Maasvlakte 2 in 2013 in gebruik te nemen. Denk aan het verlengen van de Betuweroute, het doortrekken van de N15, aanleg van parkeerplaatsen bij het strand, een secundaire weg en een fietspad. Verdere uitbreiding volgt afhankelijk van de toename van het verkeer. Er is ruimte voor uitbreiding van de primaire weg naar 2x2-baans met ongelijkvloerse kruisingen.

Tijdens de aanleg van Maasvlakte 2 blijft zo lang mogelijk een opening in de zeewering. Zo kunnen de werkschepen van PUMA direct de Noordzee op. Als de opening dicht gaat, wordt de aanleg van infrastructuur helemaal afgerond.