Bookmark and Share

Eerst aansluiten, daarna doorgraven

Alle schepen varen straks via de Yangtzehaven van en naar de nieuwe havens op Maasvlakte 2. De Yangtzehaven wordt daarom doorgegraven. Voor dit gebeurt in 2012, realiseerde het Havenbedrijf al een technisch uniek project.

Kabels en leidingen voorzien bedrijven aan de noordkant van de bestaande Maasvlakte van onder meer gas en licht. Het doorsteken van de Yangtzehaven, om Maasvlakte 2 voor scheepvaart bereikbaar te maken, vereist een oplossing voor die kabels en leidingen.

Daarom werden onder de brede Yangtzehaven tunnels geboord over een lengte van 1.200 meter. In totaal zijn zes buizen met een doorsnee tot een meter, voor gas, elektriciteit, drinkwater, glasvezel en persriool geplaatst. De buizen liggen 42 meter diep en gaan onder de kademuren door. De aanleg gebeurde met een horizontaal gestuurde boring. Eerst is een pilot boring gemaakt, een relatief klein boorgat dat met bentoniet, een kleiachtige, dikke vloeistof, open wordt gehouden zodat de tunnel niet instort. Daarna werd het boorgat een aantal malen groter gemaakt totdat de gewenste diameter was bereikt. Op dat moment werd in één keer een buis door het boorgat getrokken.

De bedrijven aan de Yangtzehaven blijven op deze manier aangesloten op de noodzakelijke voorzieningen als hier in 2012 de 600 meter brede vaarweg wordt doorgegraven. De boringen zijn ruim van tevoren gestart. Gasunieleidingen hebben namelijk een levertijd van 1 á 1,5 jaar. Een mislukte boring zou tot een enorme vertraging hebben geleid. Het project verliep volgens planning en zodoende kon het project in 2009 worden afgerond.