Bookmark and Share

Vlot en veilig bereikbaar

De hoofdtoegang van de Maasvlakte wordt aangepast, om ook een goede entree tot de nieuwe havens te creëren. In de braakliggende strook wordt gebouwd aan alle benodigde infrastructuur. Rondom de huidige entree wordt bijvoorbeeld de bestaande bocht in de hoofdweg verlegd. Ook wordt de nieuwe Maasvlakteweg aangesloten op de N15. Naast de Maasvlakteweg komt een secundaire weg te liggen die bestemd is voor langzaam en recreatief verkeer. Zowel de Maasvlakteweg als de secundaire weg worden in 2011 gerealiseerd en eind 2012 in gebruik genomen.

Kruising Europaweg-Madoerastraat gereed eind 2013
Intensivering van het verkeer maakt dat het kruispunt Europaweg-Madoerastraat moet worden aangepast. Hier wordt een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd. Daardoor kunnen spoorvervoer en wegvervoer elkaar ongehinderd kruisen. Verkeer voor het Distripark gaat via de Europaweg rijden. Deze aanpassing is gereed in 2013.

Duinviaduct gereed 2011
Voor de bereikbaarheid van het huidige Distripark wordt in het verlengde van de N15 een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd. Het spoor, de wegen en de fietspaden kruisen elkaar daardoor ongehinderd en veilig. Deze ongelijkvloerse kruising wordt ingepast in het duinlandschap. Het duinviaduct is nodig omdat de bestaande entree niet de ruimte biedt voor een volledig knooppunt voor de verbinding tussen de huidige Maasvlakte en Maasvlakte 2.

Een strakke planning is noodzakelijk, omdat het wegenwerk vanaf de entree tot aan het duinviaduct eind 2011 gereed moet zijn. Zo niet, dan ontbreekt de ontsluiting van het Distripark. Het ontwerp van het duinviaduct is een bijzondere uitdaging voor de aannemer. Er komt een bocht terwijl de pijlers schuin onder het viaduct staan. In de toekomst gaat het spoor eronderdoor. Dit duinviaduct is een blauwdruk voor toekomstige viaducten op Maasvlakte 2 en bepaalt in belangrijke mate hoe het nieuwe havengebied oogt.