Bookmark and Share

Aansluiting van weg, spoor en leidingen op bestaande infra

In 2013 vinden de eerste havenactiviteiten plaats op Maasvlakte 2. Het nieuwe havengebied moet naadloos aansluiten op de bestaande Maasvlakte. Goede verbindingen met het achterland zijn immers cruciaal. De hightech containerterminals moeten goed bereikbaar zijn via weg, water en spoor. Dit vraagt om een stevige uitbreiding van de infrastructuur.

Het Havenbedrijf werkt aan uitbreiding en aanpassing van de infrastructuur in het bestaande Maasvlaktegebied. De spoorlijn en de wegen worden doorgetrokken naar Maasvlakte 2. En ook kabels en leidingen moeten verlegd en doorgetrokken. Dit werk valt, in tegenstelling tot de aanleg van wegen en spoor op Maasvlakte 2, niet onder het contract met PUMA. De planning is essentieel omdat alles rond 2013 als een raderwerk in elkaar moet grijpen.

De werkzaamheden worden daarom strak gepland en vinden waar mogelijk plaats in vrijliggend gebied. Het streven is een geruisloze overgang met zo min mogelijk hinder. Bij bedrijven op de bestaande Maasvlakte blijft de winkel immers open. De bedrijven in de omgeving worden zo goed mogelijk geïnformeerd over plaatselijke wegomleggingen en werkzaamheden. De meeste activiteiten om de bestaande en de nieuwe Maasvlakte op elkaar aan te sluiten vinden plaats in 2011 en 2012.