Bookmark and Share

Koploper in duurzaamheid door strenge klantselectie

Met Maasvlakte 2 heeft Havenbedrijf Rotterdam de ambitie wereldwijd voorop te lopen in duurzaamheid. Om dat te bereiken, stelt het Havenbedrijf strikte eisen aan de bedrijven die zich willen vestigen op Maasvlakte 2. In de internationale aanbestedingsprocedure voor vestiging van stuwadoors en rederijen op Maasvlakte 2 was duurzaamheid een belangrijk selectiecriterium. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Bedrijven zien de noodzaak de milieuproblemen aan te pakken en te zoeken naar nieuwe vormen van duurzame bedrijfsvoering. Maasvlakte 2 is daarmee een showcase geworden voor bedrijven die laten zien dat duurzaamheid en economische groei goed samengaan. Deze bewuste keuze leidt niet alleen tot duurzaamheid, maar ook tot innovatie, efficiencyslagen en kostenbeheersing.

Alleen duurzame bedrijven

Bedrijven willen maar al te graag naar Maasvlakte 2. Maar niet iedereen is welkom, het Havenbedrijf heeft strenge milieueisen gesteld. Met de bedrijven die komen, zijn harde afspraken gemaakt over bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluidshinder, schoner transport, maar ook over efficiënt (her-)gebruik van elkaars restwarmte, afvalstoffen en halffabricaten.

Op de 1000 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein van Maasvlakte 2 is ruimte voor drie bedrijfssectoren:

  • Containeroverslag: 600 hectare
  • Bio-chemische industrie: 300 hectare
  • Distributie: 100 hectare.