Bookmark and Share

Innovatief ruimtegebruik en zoeken naar milieuvoordelen

Hoe wordt het nieuwe havengebied zo optimaal en duurzaam mogelijk ingericht? Een goed voorbeeld is de multifunctionele buitencontour. De buitencontour van Maasvlakte 2 is geschikt voor meerdere functies. Zo dient deze zeewering niet alleen als bescherming tegen de zee, maar ook als hoofdtransportader voor weg, rail, kabels en pijpleidingen. De zeewering biedt bovendien ruimte voor windturbines. Het bestemmingsplan maakt dat mogelijk. Het zuidwesten en westen krijgen het karakter van een natuurlijk duinlandschap met leefruimte voor flora en fauna. Het strand biedt bovendien mogelijkheden voor diverse vormen van recreatie, van strand voor dagjesmensen tot sportstrand voor onder meer ruiters, surfers en kite-surfers.

Vervoer, transport en energie
Door vooraf na te denken over duurzame inrichting wordt energie bespaard en efficiency gewonnen. Zo zijn er plannen voor de bundeling van hulpdiensten, zoals brandweer, zeehavenpolitie en nautische dienstverleners. Het transport van energie en andere producten via een netwerk van pijpleidingen wordt bevorderd: hierdoor is minder transport per vrachtwagen, spoor en binnenvaart nodig en ligt er al een infrastructuur die het voor bedrijven makkelijk maakt activiteiten te clusteren. Daarnaast heeft het Havenbedrijf al in de ontwerpfase van Maasvlakte 2 rekening gehouden met het streven naar minder wegverkeer. Er komen dan ook goede faciliteiten voor binnenvaart en spoor.

Clustering bedrijven
Industriële ecologie staat centraal bij de duurzame inrichting van Maasvlakte 2. Het clusteren van activiteiten, zoals chemische industrie en containerbedrijven, levert milieuvoordelen op. Bovendien is het ook nog eens bedrijfseconomisch interessant. Bedrijven kunnen profiteren van elkaars nabijheid, bijvoorbeeld door slim gebruik te maken van elkaars voorzieningen, grondstoffen, halffabrikaten en energiesystemen. Denk daarbij aan hergebruik van restwarmte, gebruik van gemeenschappelijke pijpleidingen of gezamenlijke afvalwaterzuivering. Resultaat van clustering betekent een vermindering van het totale energieverbruik, van de emissies van schadelijke stoffen en de lozingen van koelwater.

Beeldkwaliteit
Een haven van wereldklasse moet er ook zo uit zien. Maasvlakte 2 wil voor omwonenden, bezoekers, recreanten en werknemers een aantrekkelijke omgeving zijn. Vandaar dat er ruimte komt voor natuur en recreatie in en rond de havens. Maar ook worden eisen gesteld aan de inrichting van de openbare ruimtes in de haven en de buitenruimte van bedrijventerreinen. Om Maasvlakte 2 een passend gezicht te geven, zullen de bedrijfsgebouwen qua vorm, kleurstelling en grootte zo goed mogelijk moeten passen in het landschap. Dit noemt men de beeldkwaliteit van de haven. De skyline krijgt te maken met selectieve hoogbouw. De gehele uitstraling van Maasvlakte 2 moet aansluiten bij de kernwaarden: functioneel, schoon en hightech. Voor bezoekers wordt de haven ontsloten door bijvoorbeeld fietsroutes met mooie gezichten op het havengebied.