Bookmark and Share

Milieueffectrapportages voor Aanleg en Bestemming

Voordat met de aanleg van Maasvlakte 2 is gestart, zijn zeer uitgebreide milieustudies gedaan. Deze milieustudies zijn wettelijk verplicht. Het gaat om:

Beide rapportages (ruim 6000 pagina's milieustudie) zijn in 2007 afgerond. Omdat er adequate en voldoende maatregelen zijn getroffen om negatieve effecten te voorkomen, tegen te gaan of te compenseren, hebben de autoriteiten de noodzakelijke vergunningen verleend op basis van onder meer deze uitgebreide rapportages.

De MER A en MER B beschrijven de effecten van aanleg en gebruik van Maasvlakte 2 en tonen de te nemen maatregelen op veertien gebieden:

 • Verkeer en vervoer
 • Geluid
 • Lucht
 • Externe veiligheid
 • Water
 • Licht
 • Natuur
 • Landschap
 • Recreatief medegebruik
 • Nautische veiligheid en bereikbaarheid
 • Kust en zee
 • Milieukwaliteit
 • Gebruiksfuncties
 • Archeologie