Bookmark and Share

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Om zowel de economie te versterken als de leefbaarheid in de Rotterdamse regio te verbeteren, worden er onder regie van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) drie deeltrajecten uitgevoerd die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden:

Maasvlakte 2
Het duurzaam uitbreiden van de Rotterdamse haven met 2.000 hectare haven- en industrieterrein, inclusief het realiseren van de noodzakelijke natuurcompensatie.

Bestaand Rotterdams Gebied
Dit is een programma van de gemeente Rotterdam om het bestaande havengebied efficiënter te benutten en het woon-, leef- en werkklimaat in de regio te verbeteren.

750 hectare natuur- en recreatiegebieden
De aanleg van drie nieuwe natuur- en recreatiegebieden onder regie van de provincie Zuid-Holland ten zuiden en noorden van Rotterdam met een totale oppervlakte van 750 hectare.

Bestaand Rotterdams Gebied

De gemeente Rotterdam wil met het programma Bestaand Rotterdams Gebied het bestaande havengebied beter benutten. Ook wordt tegelijkertijd de kwaliteit van de leefomgeving in het Rijnmondgebied verbeterd. Concrete projecten zijn:

  • de geluidsreductie van de Calandspoorbrug
  • het toepassen van stille wegdekken
  • de aanleg en verbetering van rivierparken aan de Maas
  • de herinrichting van de Landtong Rozenburg als natuur- en recreatiegebied
  • een kwaliteitsimpuls voor het Oostvoornse Meer.

750 hectare natuur- en recreatiegebied

Economie en leefbaarheid krijgen de komende jaren een stimulans. Als onderdeel van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam wordt in totaal 750 hectare aan nieuwe natuur- en recreatiegebieden rondom Rotterdam aangelegd:

  • Zuidpolder en Schiebroekse Polder (100 hectare)
  • Schiezone (50 hectare)
  • Landschapspark Buijtenland (600 hectare)
  • Groene verbinding die Rotterdam-Zuid verbindt met het Buijtenland

Zuidpolder en Schiebroekse polder
Het gebied van de Berkelse Zuidpolder en de Rotterdamse Schiebroekse polder (100 hectare) worden door hun vorm Vlinderstrik genoemd. De gemeenten Rotterdam en Lansingerland maken er een natuur- en recreatiegebied van. Mens en dier krijgen daarmee meer groene leef- en beweegruimte.

Schiezone
Bij de Schiezone wordt 50 hectare ingericht als natuur- en recreatiegebied. Ook de fietsroute langs de Delftse Schie krijgt een opknapbeurt. De West-Abtspolderseweg wordt doorgetrokken en verbeterd als fietsverbinding. Daarnaast komen er diverse wandelpaden en een nieuw verhard fietspad van oost naar west. Landgoed de Tempel en de volkstuinen blijven bestaan.

Landschapspark Buijtenland
Tussen Rhoon en de Oude Maas ontstaat de komende dertien jaar een uniek natuur- en recreatiegebied met landelijke uitstraling: Landschapspark Buijtenland met een oppervlakte van 600 hectare. De karakteristieke open sfeer van het polderlandschap is de basis. Dijken, oude boerderijen en de dorpse sfeer blijven dan ook behouden. Daarnaast komen er volop mogelijkheden voor recreatie.

Groene verbinding
De Groene Verbinding verbindt Rotterdam-Zuid met het groen buiten de stad, Landschapspark Buijtenland en andere natuur langs de Oude Maas, vandaar de naam Groene Verbinding. Wandelaars en fietsers kunnen straks vanaf Rotterdam via een brug over de A15 en de Betuweroute naar Landschapspark Buijtenland. De verbinding komt ter hoogte van de wijk Portland. Daarmee wordt de barrière die wordt gevormd door de A15 en de Betuwelijn, zoveel mogelijk opgeheven.