Bookmark and Share

Een introductie

Kwaliteit en veiligheid zijn erg belangrijk voor het project Maasvlakte 2 en voor PUMA. De realisatie van Maasvlakte 2 is voor ons pas een succes als iedereen, na elke dag werken, gezond weer thuis komt.

Eén van de middelen die PUMA inzet voor het waarborgen van kwaliteit en veiligheid is het PUMA KAM Management Systeem, waarbij KAM staat voor Kwaliteit Arbo en Milieu. Dit systeem is ISO 9001 en VCA** gecertificeerd.

Voor ons dagelijks werk en voor bezoekers is veiligheid van het grootste belang. Als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ons of een bezoeker op ons werk moeten redden, is er eigenlijk al iets ernstig fout gegaan. Het voorkomen van ongevallen door samen te werken aan een veilige werkomgeving is veel effectiever en staat voor PUMA voorop.