Bookmark and Share

Duurzaamheid door hergebruik betonblokken en breuksteen

Voor de dijk aan de noordkant van Maasvlakte 2 is uit verschillende varianten een keuze gemaakt voor een golfbreker. Hier worden betonblokken en een deel van de breuksteen van de bestaande zeewering van de Maasvlakte opnieuw gebruikt. Hergebruik op deze schaal is uniek en komt niet alleen de prijs, maar ook de duurzaamheid van het project ten goede. Er hoeft minder nieuwe steen te worden gewonnen en per boot vervoerd. Dat is beter voor het milieu.

Unieke kenmerken:

> innovatief profiel beperkt hoeveelheid te gebruiken steen
> hergebruik betonblokken en breuksteen bestaande zeewering